Denne delen viser indikatorene og feilmeldingene som vises på kameradisplayet.

Indikatorer

Følgende indikatorer vises på kameradisplayet:

Indikator Problem Løsning
H Lite batteri. Klargjør et fulladet reservebatteri.
F–– Objektivet er ikke riktig festet. Sørg for at linsen er riktig festet og at uttrekkbare linser er forlenget. Denne indikatoren vises også når et ikke-CPU-objektiv er festet via en monteringsadapter, men i dette tilfellet trenger du ikke gjøre noe.

Pære

(blinker)

Pære valgt i modus S . Endre lukkerhastighet eller velg modus M .

Tid

(blinker)

Tid valgt i modus S .

c

(blinker)

Innebygd eller valgfri blits har utløst full effekt; bildet kan være undereksponert. Sjekk bildet i displayet; hvis undereksponert, juster innstillingene og prøv igjen.
Motiver virker mørke og undereksponerte. Bruk innebygd eller valgfri blits.
(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighet eller blenderåpning blinker) Motivet er for lyst; bildet vil bli overeksponert.
 • Reduser ISO-følsomheten.
 • Bruk valgfritt ND-filter. I modus:

  S Øk lukkerhastigheten

  A Velg en mindre blenderåpning (høyere f-tall)

 • 4 Velg en annen opptaksmodus
Motivet er for mørkt; bildet vil være undereksponert.
 • Øk ISO-følsomheten.
 • Bruk innebygd eller valgfri blits. I modus:

  S Lavere lukkerhastighet

  A Velg større blenderåpning (lavere f-tall)

Full

(blinker)

Minnet er utilstrekkelig til å ta opp flere bilder med gjeldende innstillinger, eller kameraet har gått tom for fil- eller mappenumre.
 • Reduser kvalitet eller størrelse.
 • Slett bilder etter å ha kopiert viktige bilder til datamaskin eller annen enhet.
 • Sett inn et nytt minnekort.

Err

(blinker)

Kamerafeil. Utløs lukkeren. Hvis feilen vedvarer eller dukker opp ofte, kontakt Nikon-autorisert servicerepresentant.

Feilmeldinger

Følgende feilmeldinger kan vises på kameradisplayet:

Beskjed Problem Løsning
Lukkeren er deaktivert. Lad opp batteriet. Utslitt batteri.
 • Bytt ut med reservebatteri.
 • Lad batteriet.

Dette batteriet kan ikke brukes. Det kommuniserer ikke ordentlig med dette kameraet. For å bruke kameraet trygt, velg et batteri som er beregnet for bruk i dette kameraet.

Batteriinformasjon er ikke tilgjengelig.
 • Batteri kan ikke brukes. Kontakt Nikon-autorisert servicerepresentant.
 • Batterinivået er ekstremt lavt; lade batteriet.
Batteriet kan ikke levere data til kameraet. Bytt ut tredjepartsbatterier med ekte Nikon-batterier.
Ikke noe minnekort. Kameraet kan ikke finne minnekortet. Slå av kameraet og bekreft at kortet er riktig satt inn.

Får ikke tilgang til dette minnekortet.

Sett inn et annet kort.

Feil ved tilgang til minnekortet.
 • Bruk Nikon-godkjent kort.
 • Hvis feilen vedvarer etter at kortet har blitt kastet ut og satt inn igjen, kan kortet være skadet. Kontakt forhandler eller Nikon-autorisert servicerepresentant.
Kan ikke opprette ny mappe. Slett filer eller sett inn et nytt minnekort etter å ha kopiert viktige bilder til datamaskin eller annen enhet.

Minnekortet er låst.

Skyv låsen til "skrive"-posisjon.

Minnekortet er skrivebeskyttet ("låst"). Skyv låsebryteren til "skrive"-posisjon ( 0 Skrivebeskyttelsesbryteren ).

Dette kortet er ikke formatert.

Formater kortet.

Minnekortet er ikke formatert for bruk i kamera. Formater minnekortet eller sett inn et nytt minnekort.

Opptaket ble avbrutt.

Vennligst vent.

Minnekortet støtter ikke nødvendig filmskrivehastighet. Bruk kort som støtter nødvendig skrivehastighet eller endre alternativ valgt for Bildestørrelse/bildehastighet i filmopptaksmenyen.
Kameraet er for varmt. Den kan ikke brukes før den er avkjølt. Vennligst vent. Kameraet vil slå seg av. Den interne temperaturen i kameraet er høy. Vent til de interne kretsene er avkjølt før du fortsetter å fotografere.
Høy batteritemperatur. Ta ut batteriet og vent til det er avkjølt.
Mappen inneholder ingen bilder. Ingen synlige bilder på minnekortet. Sett inn et minnekort som inneholder bilder som kan vises.
Ingen synlige bilder i mappe(r) valgt for avspilling. Bruk Avspillingsmappeelementet i avspillingsmenyen for å velge mappe som inneholder bilder som kan vises.
Kan ikke vise denne filen. Filen ble redigert på datamaskinen eller samsvarer ikke med DCF-standarder, eller filen er skadet. Filen kan ikke vises på kamera.
Kan ikke velge denne filen. Det valgte bildet kan ikke retusjeres. Bilder laget med andre enheter kan ikke retusjeres.
Denne filmen kan ikke redigeres. Den valgte filmen kan ikke redigeres.
 • Filmer laget med andre enheter kan ikke redigeres.
 • Filmer må være minst to sekunder lange.
Sjekk skriveren. Skriverfeil. Sjekk skriveren. For å fortsette, velg Fortsett (hvis tilgjengelig) * .
Sjekk papiret. Papiret i skriveren har ikke valgt størrelse. Legg inn papir med riktig størrelse og velg Fortsett * .
Papirstopp. Papiret sitter fast i skriveren. Fjern fastkjørt papir og velg Fortsett * .
Tomt for papir. Skriveren er tom for papir. Legg inn papir med valgt størrelse og velg Fortsett * .
Sjekk blekktilførselen. Blekkfeil. Sjekk blekk. For å fortsette, velg Fortsett * .
Tom for blekk. Skriveren er tom for blekk. Bytt ut blekk og velg Fortsett * .

Se skriverhåndboken for mer informasjon.