Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor. Feilsøkingsinformasjon for SnapBridge-appen finner du i appens netthjelp, som kan sees på:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

For informasjon om Wireless Transmitter Utility eller Camera Control Pro 2, se den elektroniske hjelpen for det aktuelle programmet.

Problem Løsning
Kameraet viser en TCP/IP-feil.

Sjekk innstillingene for vertsdatamaskinen eller den trådløse ruteren og juster kamerainnstillingene på riktig måte.

Kameraet viser feilmeldingen "ingen minnekort".

Bekreft at minnekortet er riktig satt inn.

Opplastingen blir avbrutt og kan ikke gjenopptas.

Opplastingen fortsetter hvis kameraet slås av og deretter på igjen.

Forbindelsen er upålitelig.

Hvis Auto er valgt for Kanal , velg Manuell og velg kanalen manuelt.

Hvis kameraet er koblet til en datamaskin i infrastrukturmodus, sjekk at ruteren er satt til en kanal mellom 1 og 8.