Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) tilbyr forbedret kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitsenheter for forbedret blitsfotografering.

CLS-kompatible blitsenheter

Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitser:

SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Enkelt blits i-TTL i-TTL balansert utfyllingsblits 1
Standard i-TTL utfyllingsblits  2  2  2
q A Automatisk blenderåpning  3
EN Ikke-TTL auto  3
GN Avstandsprioritert manual
M Håndbok  4  4  4
RPT Gjentatt blits
Optisk avansert trådløs belysning Herre Fjernkontroll for blits  4
i-TTL i-TTL  4
[A:B] Rask trådløs blitskontroll  5
q A Automatisk blenderåpning
EN Ikke-TTL auto
M Håndbok  4
RPT Gjentatt blits
Fjernkontroll i-TTL i-TTL
[A:B] Rask trådløs blitskontroll
q A/A Automatisk blenderåpning/
Ikke-TTL auto
 6  6
M Håndbok
RPT Gjentatt blits
Radiostyrt avansert trådløs belysning
Fargeinformasjonskommunikasjon (flash)
Fargeinformasjonskommunikasjon (LED-lys)
Auto FP High-Speed Sync 7
FV-lås 8
Reduksjon av røde øyne
Kameramodelleringsbelysning
Samlet blitskontroll
Firmwareoppdatering for kamerablitsenhet  9

Ikke tilgjengelig med punktmåling.

Kan også velges med blitsenhet.

q A / A -modusvalg utført på blitsenhet ved bruk av egendefinerte innstillinger.

Kan bare velges med kameraets blitskontroll .

Kun tilgjengelig under nærbildefotografering.

Valg av q A og A avhenger av alternativet som er valgt med hovedblitsen.

Kun tilgjengelig i i-TTL , q A , A , GN , og M blitskontrollmodus.

Kun tilgjengelig i i-TTL-blitskontrollmodus eller når blitsen er satt til å avgi monitorforblits i q A- eller A -blitskontrollmodus.

Fastvareoppdateringer for SB-910 og SB-900 kan utføres fra kameraet.

SU-800 Wireless Speedlight Commander

Når den er montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan SU-800 brukes som sjef for SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB -R200 blitsenheter i opptil tre grupper. Selve SU-800 er ikke utstyrt med blits.

Blitskompensasjon

I i-TTL og automatisk blenderåpning ( q A ) blitskontrollmodus, blir blitskompensasjonen valgt med den valgfrie blitsenheten eller kameraet Blitskontroll- alternativet lagt til blitskompensasjonen valgt med blitskompensasjonsalternativet i fotoopptaksmenyen.

Merknader om valgfrie blitsenheter

Se bruksanvisningen til blitsen for detaljerte instruksjoner. Hvis enheten støtter CLS, se avsnittet om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. Merk at dette kameraet ikke er inkludert i kategorien "digitalt speilreflekskamera" i SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX håndbøkene.

i-TTL-blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 12800. Ved verdier over 12800 kan det hende at de ønskede resultatene ikke oppnås ved enkelte områder eller blenderåpningsinnstillinger. Hvis blitsklar-indikatoren ( c ) blinker i omtrent tre sekunder etter at et bilde er tatt i i-TTL- eller ikke-TTL-automodus, har blitsen utløst med full styrke og bildet kan være undereksponert (kun CLS-kompatible blitsenheter ).

Når en SC-serie 17, 28 eller 29 synkroniseringskabel brukes for fotografering med blits utenfor kameraet, kan det hende at korrekt eksponering ikke oppnås i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du velger standard i-TTL utfyllingsblits. Ta et testbilde og se resultatene på kameradisplayet.

I i-TTL bruker du blitspanelet eller sprettadapteren som følger med blitsenheten. Ikke bruk andre paneler som diffusjonspaneler, da dette kan gi feil eksponering.

I modus P er maksimal blenderåpning (minimum f-tall) begrenset i henhold til ISO-følsomhet, som vist nedenfor:

Maksimal blenderåpning ved ISO tilsvarende:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5.6 7.1 8 10 11 1. 3

Hvis objektivets maksimale blenderåpning er mindre enn gitt ovenfor, vil maksimumsverdien for blenderåpning være objektivets maksimale blenderåpning.

AF-hjelpelys leveres av kameraet, ikke blitsen; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 gir imidlertid reduksjon av røde øyne.

Støy i form av linjer kan vises i blitsbilder tatt med en SD-9 eller SD-8A høyytelses batteripakke festet direkte til kameraet. Reduser ISO-følsomheten eller øk avstanden mellom kameraet og strømpakken.

Andre Flash-enheter

Følgende blitsenheter kan brukes i ikke-TTL auto og manuelle moduser.

Blitsenhet

Blitsmodus

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
EN Ikke-TTL auto
M Håndbok
G Gjentatt blits
BAK Synkronisering med bakgardin 2

Blitsmodus settes automatisk til TTL og utløseren er deaktivert. Still blitsenheten til A (ikke-TTL autoblits).

Tilgjengelig når kameraet brukes til å velge blitsmodus.

FV-lås

Området målt for FV-lås er som følger:

Blitsenhet Blitsmodus Målt areal
Frittstående blitsenhet i-TTL 6 mm sirkel i midten av rammen
q A Område målt av blitseksponeringsmåler
Brukes med andre blitsenheter (avansert trådløs belysning) i-TTL Hele rammen
q A Område målt av blitseksponeringsmåler
EN

Studio Strobe-belysning

For å justere fargen og lysstyrken på visningen gjennom objektivet slik at bildene er lettere å ramme inn, velg Av for egendefinert innstilling d7 ( Bruk innstillinger på live view ).