Bruk A ( L )-knappen for å beskytte bilder mot utilsiktet sletting. Merk at dette ikke forhindrer at bilder slettes når minnekortet formateres.

  1. Velg et bilde.

    Trykk på K -knappen for å starte avspilling og vise et bilde du vil beskytte.

  2. Trykk på A ( L )-knappen.

    Beskyttede bilder er indikert med et P -ikon; for å fjerne beskyttelsen, vis bildet og trykk på A ( L )-knappen igjen.

Fjerner beskyttelse fra alle bilder

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som for øyeblikket er valgt for Avspillingsmappe i avspillingsmenyen, velg Unprotect all i i -menyen.