Hvis den medfølgende USB-kabelen brukes til å koble kameraet til en datamaskin som kjører ViewNX-i, kan du kopiere bilder til datamaskinen, hvor de kan vises, redigeres og organiseres. For informasjon om å etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner, se "Koble til datamaskiner via Wi-Fi" ( 0 Koble til datamaskiner via Wi-Fi ) i "Etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner eller smartenheter".

Installerer ViewNX-i

Last ned ViewNX-i-installasjonsprogrammet fra følgende nettsted og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen (eksisterende brukere bør sørge for å laste ned den nyeste versjonen, siden tidligere versjoner kanskje ikke støtter kameraet). En Internett-tilkobling kreves. For systemkrav og annen informasjon, se Nikons nettsted for din region.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Bruk Nikons Capture NX-D-programvare til å finjustere bilder eller endre innstillinger for NEF (RAW)-bilder og lagre dem i andre formater. Capture NX-D er tilgjengelig for nedlasting fra:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopiere bilder til datamaskinen

For detaljerte instruksjoner, se den elektroniske hjelpen for ViewNX-i.

 1. Koble til USB-kabelen.

  Etter at du har slått av kameraet og kontrollert at et minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende USB-kabelen som vist.

  USB Huber

  Koble kameraet direkte til datamaskinen; ikke koble til kabelen via en USB-hub eller et tastatur.

  Bruk en pålitelig strømkilde

  For å sikre at dataoverføringen ikke blir avbrutt, sørg for at kameraets batteri er fulladet.

  Koble til kabler

  Pass på at kameraet er av når du kobler til eller fra grensesnittkabler. Ikke bruk makt eller forsøk å sette inn kontaktene på skrå.

 2. Slå på kameraet.

  Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX-i vil starte (hvis det vises en melding som ber deg velge et program, velg Nikon Transfer 2). Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, start ViewNX-i og klikk på "Importer"-ikonet.

  Windows 7

  Hvis følgende dialogboks vises, velg Nikon Transfer 2 som beskrevet nedenfor.

  1. Klikk på Endre program under Importer bilder og videoer . En dialogboks for programvalg vil vises; velg Nikon Transfer 2 og klikk OK .

  2. Dobbeltklikk .

  Windows 10 og Windows 8.1

  Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en AutoPlay-melding når kameraet er tilkoblet. Trykk eller klikk på dialogboksen og trykk eller klikk deretter på Nikon Transfer 2 for å velge Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, bekreft at kameraet er tilkoblet og start deretter Image Capture (et program som følger med macOS eller OS X) og velg Nikon Transfer 2 som programmet som åpnes når kameraet oppdages.

 3. Klikk Start overføring .

  Bilder på minnekortet vil bli kopiert til datamaskinen.

  Klikk Start overføring

  Overføre filmer

  Ikke forsøk å overføre filmer fra minnekortet mens det er satt inn i et annet kamera. Hvis du gjør det, kan det føre til at filmene blir slettet uten å bli overført.

  Under overføring

  Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføring pågår.

 4. Slå av kameraet.

  Slå av kameraet og koble fra USB-kabelen når overføringen er fullført.