Hvis den medfølgende USB-kabelen brukes til å koble kameraet til en datamaskin som kjører NX Studio, kan du kopiere bilder til datamaskinen, hvor de kan vises, redigeres og organiseres. For informasjon om etablering av trådløse tilkoblinger til datamaskiner, se "Koble til datamaskiner via Wi-Fi" ( 0 Koble til datamaskiner via Wi-Fi ) i "Etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner eller smartenheter".

Installerer NX Studio

Du trenger en Internett-tilkobling når du installerer NX Studio. Besøk Nikons nettsted for den nyeste informasjonen, inkludert systemkrav.

 • Last ned det nyeste installasjonsprogrammet for NX Studio fra nettstedet nedenfor og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
 • Merk at du kanskje ikke kan laste ned bilder fra kameraet med tidligere versjoner av NX Studio.

Kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av NX Studio

Se elektronisk hjelp for detaljerte instruksjoner.

 1. Koble kameraet til datamaskinen.

  Etter at du har slått av kameraet og kontrollert at et minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende USB-kabelen som vist.

  Bruke en kortleser

  Bilder kan også kopieres fra et minnekort som er satt inn i en tredjeparts kortleser. Du bør imidlertid kontrollere at kortet er kompatibelt med kortleseren.

 2. Slå på kameraet.

  • Nikon Transfer 2-komponenten til NX Studio vil starte. Nikon Transfer 2 bildeoverføringsprogramvare er installert som en del av NX Studio.
  • Hvis det vises en melding som ber deg velge et program, velger du Nikon Transfer 2.
  • Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, start NX Studio og klikk på "Importer"-ikonet.
 3. Klikk Start overføring .

  Bilder på minnekortet vil bli kopiert til datamaskinen.

 4. Slå av kameraet.

  Koble fra USB-kabelen når overføringen er fullført.

Windows 10 og Windows 8.1

Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en AutoPlay-melding når kameraet er tilkoblet.

Klikk på dialogboksen og klikk deretter på Nikon Transfer 2 for å velge Nikon Transfer 2.

Mac os

Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, bekrefter du at kameraet er tilkoblet og starter deretter Image Capture (et program som følger med macOS) og velger Nikon Transfer 2 som programmet som åpnes når kameraet oppdages.

Forsiktig: Overføre videoer

Ikke forsøk å overføre videoer fra minnekortet mens det er satt inn i et kamera av et annet merke eller modell. Hvis du gjør det, kan det føre til at videoene blir slettet uten å bli overført.

Forsiktig: Koble til datamaskiner

 • Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføring pågår.
 • Ikke bruk makt eller forsøk å sette inn kontaktene på skrå. Sørg også for å holde kontaktene rette når du kobler fra kabelen.
 • Slå alltid av kameraet før du kobler til eller fra en kabel.
 • For å sikre at dataoverføringen ikke blir avbrutt, sørg for at kameraets batteri er fulladet.

USB-huber

Koble kameraet direkte til datamaskinen; ikke koble til kabelen via en USB-hub eller et tastatur. Koble kameraet til en forhåndsinstallert USB-port.