Bruk noen minutter på å gjøre deg kjent med navnene og funksjonene til kamerakontroller og skjermer. Du kan finne det nyttig å bokmerke denne delen og referere til den mens du leser gjennom resten av håndboken.