Dette kapittelet forklarer det grunnleggende om å ta og se på bilder.