Dette kapittelet beskriver kontroller som kan brukes under fotografering.