Ved å trykke på i -knappen vises i -menyen: en meny med ofte brukte innstillinger for gjeldende modus.