Ειδοποιήσεις

 • Κανένα μέρος των εγχειριδίων που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να μεταγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορφή, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Nikon.

 • Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση και τις προδιαγραφές του υλικού και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Η Nikon δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

 • Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σε αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, θα εκτιμούσαμε ότι θα πρέπει να επισημάνετε τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην προσοχή του εκπροσώπου της Nikon στην περιοχή σας (η διεύθυνση παρέχεται ξεχωριστά).

Ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής

Σημειώστε ότι απλώς η κατοχή υλικού που έχει ψηφιακά αντιγραφεί ή αναπαραχθεί μέσω σαρωτή, ψηφιακής κάμερας ή άλλης συσκευής ενδέχεται να τιμωρείται από το νόμο.

 • Στοιχεία που απαγορεύονται από το νόμο να αντιγραφούν ή να αναπαραχθούν

  Μην αντιγράφετε ή αναπαράγετε χαρτονομίσματα, νομίσματα, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή ομόλογα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα κι αν αυτά τα αντίγραφα ή οι αναπαραγωγές φέρουν την ένδειξη "Δείγμα".

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή χαρτονομισμάτων, κερμάτων ή τίτλων που κυκλοφορούν σε ξένη χώρα.

  Εάν δεν έχει ληφθεί η προηγούμενη άδεια της κυβέρνησης, απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή αχρησιμοποίητων γραμματοσήμων ή καρτών που εκδίδονται από την κυβέρνηση.

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή γραμματοσήμων που εκδίδονται από την κυβέρνηση και των πιστοποιημένων εγγράφων που ορίζονται από το νόμο.

 • Προειδοποιήσεις για ορισμένα αντίγραφα και αναπαραγωγές

  Η κυβέρνηση έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για αντίγραφα ή αναπαραγωγές κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμούς, επιταγές, δωροεπιταγές κ.λπ.), κάρτες μεταφοράς ή εισιτήρια κουπονιού, εκτός εάν πρόκειται να παρασχεθούν τουλάχιστον απαραίτητα αντίγραφα για επιχειρηματική χρήση από μια εταιρεία. Επίσης, μην αντιγράφετε ή αναπαράγετε διαβατήρια που εκδίδονται από την κυβέρνηση, άδειες που εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές ομάδες, ταυτότητες και εισιτήρια, όπως κάρτες και κουπόνια γεύματος.

 • Συμμορφωθείτε με τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων

  Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί με την κάμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εξαιρέσεις ισχύουν για προσωπική χρήση, αλλά σημειώστε ότι ακόμη και η προσωπική χρήση ενδέχεται να περιορίζεται στην περίπτωση φωτογραφιών ή ηχογραφήσεων εκθεμάτων ή ζωντανών παραστάσεων.

Χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρονικά αξεσουάρ μάρκας Nikon

Οι κάμερες Nikon έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και περιλαμβάνουν περίπλοκα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μόνο ηλεκτρονικά αξεσουάρ μάρκας Nikon (συμπεριλαμβανομένων φακών, φορτιστών, μπαταριών, προσαρμογέα AC και αξεσουάρ φλας) πιστοποιημένα από τη Nikon ειδικά για χρήση με αυτήν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon είναι κατασκευασμένα και αποδεδειγμένα λειτουργούν εντός των απαιτήσεων λειτουργίας και ασφάλειας αυτού του ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Η χρήση ηλεκτρονικών αξεσουάρ που δεν είναι της Nikon ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα και να ακυρώσει την εγγύηση της Nikon. Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου τρίτου μέρους που δεν φέρουν την ολογραφική σφραγίδα Nikon που φαίνεται δεξιά μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία της κάμερας ή να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, ανάφλεξη, ρήξη ή διαρροή των μπαταριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ της μάρκας Nikon, επικοινωνήστε με έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon.

Πριν από τη λήψη σημαντικών φωτογραφιών

Πριν τραβήξετε φωτογραφίες σε σημαντικές περιπτώσεις (όπως σε γάμους ή πριν τραβήξετε την κάμερα σε ταξίδι), κάντε μια δοκιμαστική λήψη για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα λειτουργεί κανονικά. Η Nikon δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλεια κερδών που ενδέχεται να προκύψουν από δυσλειτουργία του προϊόντος.

Δια βίου μάθηση

Ως μέρος της δέσμευσης της Nikon για τη «Δια βίου Μάθηση» στη συνεχή υποστήριξη προϊόντων και εκπαίδευση, διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες διατίθενται on-line στους ακόλουθους ιστότοπους:

Επισκεφτείτε αυτούς τους ιστότοπους για να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντος, συμβουλές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (Συχνές ερωτήσεις) και γενικές συμβουλές σχετικά με την ψηφιακή απεικόνιση και τη φωτογραφία. Πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να είναι διαθέσιμες από τον αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL για στοιχεία επικοινωνίας: https://imaging.nikon.com/