Για να προβάλετε το μενού λήψης ταινιών, επιλέξτε την 1 στα μενού της κάμερας.

Το μενού λήψης ταινιών περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Είδος

0

[ Επαναφορά μενού λήψης ταινιών ]

Επαναφορά μενού λήψης ταινιών

[ Ονομασία αρχείου ]

Ονομασία αρχείων

[ Προορισμός ]

Προορισμός

[ Επιλέξτε περιοχή εικόνας ]

Επιλέξτε Περιοχή εικόνας

[ Μέγεθος καρέ / ρυθμός καρέ ]

Μέγεθος καρέ / ρυθμός καρέ

[ Ποιότητα ταινίας ]

Ποιότητα ταινίας

[ Τύπος αρχείου ταινίας ]

Τύπος αρχείου ταινίας

[ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ]

Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO

[ Ισορροπία λευκού ]

Ισορροπία λευκού

[ Ορισμός ελέγχου εικόνας ]

Ορισμός ελέγχου εικόνας

[ Διαχείριση ελέγχου εικόνας ]

Διαχείριση ελέγχου εικόνας

[ Ενεργός φωτισμός D ]

Ενεργός φωτισμός D

[ Υψηλό ISO NR ]

Υψηλό ISO NR

[ Έλεγχος βινιέτας ]

Έλεγχος βινιέτας

[ Αποζημίωση περίθλασης ]

Αντιστάθμιση περίθλασης

[ Αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης ]

Έλεγχος αυτόματης παραμόρφωσης

[ Μείωση τρεμοπαίγματος ]

Μείωση τρεμοπαίγματος

[ Μέτρηση ]

Μέτρηση

[ Λειτουργία εστίασης ]

Λειτουργία εστίασης

[ Λειτουργία περιοχής AF ]

Λειτουργία περιοχής AF

[ Μείωση δόνησης ]

Μείωση κραδασμών

[ Ηλεκτρονικό VR ]

Ηλεκτρονικό VR

[ Ευαισθησία μικροφώνου ]

Ευαισθησία μικροφώνου

[ Εξασθενητής ]

Εξασθενητής

[ Απόκριση συχνότητας ]

Απόκριση συχνότητας

[ Μείωση θορύβου ανέμου ]

Μείωση θορύβου ανέμου

[ Ένταση ακουστικών ]

Ένταση ακουστικών

[ Κωδικός χρόνου ]

Κωδικός χρόνου

Δείτε επίσης

"Προεπιλογές μενού λήψης ταινιών" ( Προεπιλογές μενού λήψης ταινιών ).