Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια προαιρετική μονάδα φλας που είναι τοποθετημένη στο παπούτσι αξεσουάρ κάμερας ή μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας.

  • Όταν χρησιμοποιείτε φλας, επιλέξτε [ Απενεργοποίηση ] για [ Αθόρυβη φωτογραφία ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

Μονάδες λάμψης με κάμερα

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια μονάδα φλας τοποθετημένη στην κάμερα. Δείτε τις παρακάτω σελίδες για περισσότερες πληροφορίες.

Απομακρυσμένη φωτογραφία Flash

Τραβήξτε φωτογραφίες με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας χρησιμοποιώντας ασύρματο χειριστήριο φλας (Advanced Wireless Lighting ή AWL). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Απομακρυσμένη φωτογραφία φλας" ( Απομακρυσμένη φωτογραφία φλας ).