Ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με την κάμερα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Ελέγξτε αυτήν τη λίστα πριν συμβουλευτείτε το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon

ΒΗΜΑ 1

Ελέγξτε τη λίστα των κοινών προβλημάτων.
Τα κοινά προβλήματα και λύσεις παρατίθενται στις ακόλουθες ενότητες:

ΒΗΜΑ 2

Απενεργοποιήστε την κάμερα και αφαιρέστε την μπαταρία και, στη συνέχεια, περιμένετε περίπου ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε την κάμερα.

Η κάμερα ενδέχεται να συνεχίσει να γράφει δεδομένα στην κάρτα μνήμης μετά τη λήψη. Περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

ΒΗΜΑ 3

Αναζήτηση σε ιστότοπους της Nikon.

  • Για πληροφορίες υποστήριξης και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τη χώρα ή την περιοχή σας ( Δια Βίου Μάθηση ).

  • Για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό της κάμερας σας, επισκεφθείτε:
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

ΒΗΜΑ 4

Συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
  • Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ορισμένα στοιχεία μενού και άλλες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία μενού που έχουν γκρι χρώμα ή λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ] στο μενού ρυθμίσεων.

  • Σημειώστε, ωστόσο, ότι θα γίνει επαναφορά των προφίλ ασύρματου δικτύου, των πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων καταχωρήσεων που δημιουργούνται από τον χρήστη. Μετά την επαναφορά, δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων.