Οι εικόνες μπορούν να προστατευτούν για να αποφευχθεί η κατά λάθος διαγραφή τους. Ωστόσο, οι προστατευμένες εικόνες θα διαγραφούν όταν διαμορφωθεί η κάρτα μνήμης.

  1. Πατήστε το K για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα και πατήστε το κουμπί i

    Θα εμφανιστεί το μενού αναπαραγωγής i

  3. Επισημάνετε το [ Protect ] και πατήστε το J
    • Οι προστατευμένες εικόνες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο P

    • Για να αφαιρέσετε την προστασία, εμφανίστε ή επισημάνετε την εικόνα και επιλέξτε ξανά [Προστασία ].

Κατάργηση προστασίας από όλες τις εικόνες

Για να αφαιρέσετε την προστασία από όλες τις εικόνες στο φάκελο ή τους φακέλους που επιλέγονται αυτήν τη στιγμή για το [ φάκελος αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής, επιλέξτε [ Κατάργηση προστασίας όλων ] στο μενού i