Το Nikon Creative Lighting System (CLS)

Το προηγμένο Creative Lighting System (CLS) της Nikon υποστηρίζει μια ποικιλία χαρακτηριστικών χάρη στη βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ της κάμερας και των συμβατών μονάδων φλας.

Διαθέσιμες δυνατότητες με μονάδες Flash συμβατές με CLS

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά

Μονάδα φλας

SB - 5000

SB - 910 /
SB - 900 /
SB - 800

SB - 700

SB - 600

SB - 500

SU - 800

SB - R200

SB - 400

SB - 300

Μονό φλας

i ‑ TTL

i balanced TTL ισορροπημένο φλας 1

4

4

4

4

4

-

-

4

4

Τυπικό i-TTL fill-flash

42

42

4

42

4

-

-

4

4

qΕΝΑ

Αυτόματα ανοίγματα

4

43

-

-

-

-

-

-

-

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

-

43

-

-

-

-

-

-

-

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

4

4

4

-

-

-

-

-

-

Μ

Εγχειρίδιο

4

4

4

4

44

-

-

44

44

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

4

-

-

-

-

-

-

-

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

4

4

4

-

44

4

-

-

-

i ‑ TTL

i ‑ TTL

4

4

4

-

44

-

-

-

-

[Α: Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

-

4

-

-

45

-

-

-

qΕΝΑ

Αυτόματα ανοίγματα

4

4

-

-

-

-

-

-

-

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Μ

Εγχειρίδιο

4

4

4

-

44

-

-

-

-

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

4

-

-

-

-

-

-

-

Μακρινός

i ‑ TTL

i ‑ TTL

4

4

4

4

4

-

4

-

-

[Α: Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

4

4

4

4

-

4

-

-

qΑ / Α

Auto aperture/
non-TTL auto

46

46

-

-

-

-

-

-

-

Μ

Εγχειρίδιο

4

4

4

4

4

-

4

-

-

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

4

4

4

4

-

-

-

-

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός ελεγχόμενος με ραδιόφωνο

47

-

-

-

-

-

-

-

-

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (φλας)

4

4

4

4

4

-

-

4

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (φως LED)

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP 8

4

4

4

4

4

4

4

-

-

Κλείδωμα FV 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Μείωση κόκκινων ματιών

4

4

4

4

4

-

-

4

-

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

4

4

4

4

4

4

-

-

Ενοποιημένος έλεγχος φλας

4

-

-

-

4

-

-

4

4

Ενημέρωση υλικολογισμικού μονάδας φλας κάμερας

4

410

4

-

4

-

-

-

4

 1. Δεν διατίθεται με μέτρηση spot

 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.

 3. q Η επιλογή λειτουργίας A / A πραγματοποιείται στη μονάδα φλας χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

 4. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.

 5. Διατίθεται μόνο κατά τη διάρκεια φωτογραφιών από κοντά.

 6. Η επιλογή των q A και A εξαρτάται από την επιλογή που έχει επιλεγεί με το κύριο φλας.

 7. Υποστηρίζει τις ίδιες δυνατότητες με απομακρυσμένες μονάδες φλας με οπτικό AWL.

 8. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i ‑ TTL , q A , A , GN και M.

 9. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i ‑ TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί ώστε να εκπέμπει προκαταρκτικές οθόνες σε λειτουργία q A ή A ελέγχου φλας.

 10. Μπορείτε να εκτελέσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού για τα SB ‑ 910 και SB ‑ 900 από την κάμερα.

Το Commander Wireless Speedlight SU-800

Όταν είναι τοποθετημένη σε κάμερα συμβατή με CLS, το SU can 800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διοικητής για SB ‑ 5000, SB ‑ 910, SB ‑ 900, SB ‑ 800, SB ‑ 700, SB ‑ 600, SB ‑ 500 ή SB ‑R200 μονάδες φλας. Ο έλεγχος φλας ομάδας υποστηρίζεται για έως και τρεις ομάδες. Το ίδιο το SU ‑ 800 δεν διαθέτει φλας.

Φωτογραφία φλας

Η φλας φωτογραφία δεν μπορεί να συνδυαστεί με ορισμένες δυνατότητες κάμερας, όπως:

 • αθόρυβη φωτογραφία,

 • εγγραφή ταινίας και

 • HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)

Άλλες μονάδες Flash

Οι ακόλουθες μονάδες φλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη αυτόματες ( Α ) και χειροκίνητες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες επιλογές δεν διαφέρουν ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται.

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά

Μονάδα φλας

SB - 80DX
SB - 28DX
SB - 28
SB - 26
SB - 25
SB - 24

SB - 50DX
SB - 23
SB - 29
SB - 21Β
SB - 29S

SB - 30
SB - 27 ένας
SB - 22S
SB - 22
SB - 20
SB - 16Β
SB - 15

Λειτουργία φλας

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

4

-

4

Μ

Εγχειρίδιο

4

4

4

G

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

-

-

ΟΠΙΣΘΕΝ2

Συγχρονισμός πίσω κουρτίνας

4

4

4

 1. Η τοποθέτηση SB ‑ 27 στην κάμερα ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία φλας σε TTL , αλλά η ρύθμιση της λειτουργίας φλας σε TTL απενεργοποιεί την απελευθέρωση κλείστρου. Ρυθμίστε το SB ‑ 27 σε A.

 2. Διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η κάμερα για να επιλέξετε τη λειτουργία φλας.

Χρήση κλειδώματος FV με προαιρετικές μονάδες φλας
 • Το κλείδωμα FV διατίθεται με προαιρετικές μονάδες φλας στο TTL και (όπου υποστηρίζεται) οθόνη προ-φλας q A και οθόνη προ-φλας Α λειτουργίες ελέγχου φλας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα φλας για περισσότερες πληροφορίες).

 • Λάβετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείται Advanced Wireless Lighting για τον έλεγχο απομακρυσμένων μονάδων φλας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία ελέγχου φλας για τον κύριο ή τουλάχιστον μία απομακρυσμένη ομάδα σε TTL , q A ή A.

Περιοχές μέτρησης για FV Lock

Οι περιοχές που μετριούνται όταν χρησιμοποιείται το κλείδωμα FV με προαιρετικές μονάδες φλας είναι οι εξής:

Η φωτογραφία τραβήχτηκε με

Λειτουργία ελέγχου φλας

Μετρημένη περιοχή

Αυτόνομη μονάδα φλας

i ‑ TTL

Κύκλος 6 ‑ mm στο κέντρο του πλαισίου

Αυτόματο διάφραγμα ( q A )

Περιοχή που μετράται με μετρητή έκθεσης φλας

Απομακρυσμένες μονάδες φλας που ελέγχονται μέσω Advanced Wireless Lighting

i ‑ TTL

Ολόκληρο πλαίσιο

Αυτόματο διάφραγμα ( q A )

Περιοχή που μετράται με μετρητή έκθεσης φλας

Αυτόματο μη TTL ( A )

Σημειώσεις για προαιρετικές μονάδες φλας
 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μονάδας φλας για λεπτομερείς οδηγίες.

 • Εάν η μονάδα υποστηρίζει CLS, ανατρέξτε στην ενότητα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών SLR συμβατών με CLS. Αυτή η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία "ψηφιακή SLR" στα εγχειρίδια SB ‑ 80DX, SB ‑ 28DX και SB ‑ 50DX.

 • Εάν η ένδειξη ετοιμότητας φλας ( c ) αναβοσβήνει για περίπου τρία δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε αυτόματη λειτουργία i-TTL ή non-TTL, το φλας έχει ενεργοποιηθεί σε πλήρη ισχύ και η φωτογραφία ενδέχεται να είναι μη εκτεθειμένη (μόνο μονάδες φλας συμβατές με CLS ).

 • Ο έλεγχος φλας TTL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαισθησίες ISO μεταξύ 64 και 12800 (Z 7II) ή μεταξύ 100 και 12800 (Z 6II).

 • Σε ευαισθησίες ISO άνω των 12800, τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επιτευχθούν σε ορισμένες περιοχές ή ρυθμίσεις διαφράγματος.

 • Στη λειτουργία P , το μέγιστο διάφραγμα (ελάχιστος αριθμός f)) περιορίζεται σύμφωνα με την ευαισθησία ISO, όπως φαίνεται παρακάτω:

  Μέγιστο διάφραγμα (αριθμός f)) σε ισοδύναμο ISO:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι μικρότερο από το παραπάνω, η μέγιστη τιμή για το άνοιγμα θα είναι το μέγιστο άνοιγμα του φακού.

 • Τα SB ‑ 5000, SB ‑ 910, SB ‑ 900, SB ‑ 800, SB ‑ 700, SB ‑ 600, SB ‑ 500 και SB ‑ 400 παρέχουν μείωση των κόκκινων ματιών στη μείωση των κόκκινων ματιών και αργό συγχρονισμό με τα κόκκινα- λειτουργίες φλας μείωσης των ματιών.

 • Ο "θόρυβος" με τη μορφή γραμμών ενδέχεται να εμφανίζεται σε φωτογραφίες φλας που έχουν ληφθεί με μια μπαταρία υψηλής απόδοσης SD ‑ 9 ή SD ‑ 8A συνδεδεμένη απευθείας με την κάμερα. Μειώστε την ευαισθησία ISO ή αυξήστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και της μπαταρίας.

 • Η κάμερα παρέχει φωτισμό υποβοήθησης AF, όπως απαιτείται. Τα φωτιστικά υποβοήθησης AF στις προαιρετικές μονάδες φλας δεν θα ανάψουν.

 • Όταν χρησιμοποιείται καλώδιο συγχρονισμού SC-series 17, 28 ή 29 για φωτογράφηση φλας εκτός κάμερας, ενδέχεται να μην επιτευχθεί σωστή έκθεση σε λειτουργία i-TTL. Σας συνιστούμε να επιλέξετε το τυπικό i-TTL fill-flash. Κάντε μια δοκιμαστική λήψη και δείτε τα αποτελέσματα στην οθόνη της κάμερας.

 • Στο i ‑ TTL, μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μορφή πίνακα φλας (πίνακα διάχυσης) εκτός από τον ενσωματωμένο πίνακα φλας της μονάδας φλας ή τον παρεχόμενο προσαρμογέα αναπήδησης. Η χρήση άλλων πάνελ μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη έκθεση.

Αντιστάθμιση φλας για προαιρετικές μονάδες φλας

Στις λειτουργίες ελέγχου φλας i ‑ TTL και αυτόματου διαφράγματος ( q A ), η αντιστάθμιση φλας που επιλέγεται με την προαιρετική μονάδα φλας ή το στοιχείο κάμερας [ Έλεγχος φλας ] προστίθεται στην αντιστάθμιση φλας που έχει επιλεγεί με το στοιχείο [ Αντιστάθμιση φλας ] στη λήψη φωτογραφιών μενού.

Μοντελοποίηση Φωτισμός
 • Πατώντας το στοιχείο ελέγχου στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η [Προεπισκόπηση ] χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια ], οι μονάδες φλας συμβατές με CLS εκπέμπουν φλας μοντελοποίησης.

 • Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Advanced Wireless Lighting για προεπισκόπηση του συνολικού εφέ φωτισμού που επιτυγχάνεται με πολλές μονάδες φλας.

 • Τα εφέ των σκιών που εκπέμπονται από το φλας παρατηρούνται καλύτερα απευθείας παρά στην οθόνη λήψης.

 • Ο φωτισμός μοντελοποίησης μπορεί να απενεργοποιηθεί επιλέγοντας [ Off ] για Custom Setting e5 [ Modeling flash ].

Φωτισμός Στούντιο Στροβο

Για να ρυθμίσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα της προβολής μέσω του φακού έτσι ώστε οι λήψεις να είναι ευκολότερες στο καρέ, επιλέξτε [ Off ] για προσαρμοσμένη ρύθμιση d9 [ Εφαρμογή ρυθμίσεων σε ζωντανή προβολή ].