Όταν μια μονάδα που υποστηρίζει ενοποιημένο έλεγχο φλας (SB-5000, SB ‑ 500, SB-400 ή SB-300) είναι τοποθετημένη στο παπούτσι αξεσουάρ κάμερας, στην οθόνη της κάμερας μπορείτε να δείτε πληροφορίες φλας. Για να δείτε πληροφορίες φλας, πατήστε το κουμπί DISP σε λειτουργία φωτογραφίας ( Το κουμπί DISP ).

Εμφανίζει τη λειτουργία ελέγχου φλας

TTL

1

Ένδειξη ετοιμότητας φλας ( Χρήση φλας στη φωτογραφική μηχανή )

2

Εικονίδιο αναπήδησης (εμφανίζεται αν η κεφαλή φλας είναι στραμμένη

3

Προειδοποίηση θέσης κεφαλής ζουμ (εμφανίζεται εάν η κεφαλή ζουμ δεν είναι στη σωστή θέση)

4

Λειτουργία ελέγχουφλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

5

Αντιστάθμιση φλας TTL (Λειτουργία ελέγχου φλας )

6

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

7

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

8

Αποζημίωση φλας (Αντιστάθμιση φλας)

Αυτόματο εξωτερικό φλας

1

Λειτουργία ελέγχουφλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

2

Αυτόματη εξωτερική αντιστάθμισηφλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

1

Λειτουργία ελέγχουφλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

2

Μη αυτόματη αντιστάθμιση φλας προτεραιότητας απόστασης (Λειτουργία ελέγχου φλας )

3

Απόσταση (Λειτουργία ελέγχου φλας )

Επανάληψη φλας

Πληροφορίες Flash και ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη πληροφοριών φλας εμφανίζονται επιλεγμένες ρυθμίσεις κάμερας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λήψης, της ταχύτητας κλείστρου, του διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO.

Αλλαγή ρυθμίσεων Flash

Οι ρυθμίσεις φλας μπορούν να αλλάξουν πατώντας το i στην οθόνη πληροφοριών φλας. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη μονάδα φλας και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το φλας.