Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους φακούς mount Z

Επιβεβαιώστε ότι το όνομα του φακού περιλαμβάνει "NIKKOR Z".

Συμβατοί φακοί στήριξης F

Οι φακοί στήριξης F μπορούν να τοποθετηθούν σε κάμερες στήριξης Z χρησιμοποιώντας προσαρμογέα βάσης FTZ.

  • Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες για τους φακούς στήριξης F που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάμερες στήριξης Z και για τυχόν περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν, μπορείτε να βρείτε στους συμβατούς φακούς στήριξης F, που διατίθενται από το Κέντρο λήψης της Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/