Για επεξηγηματικούς σκοπούς, οι οθόνες εμφανίζονται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες.

Η οθόνη

Λειτουργία φωτογραφίας

1

Λειτουργία λήψης ( Ο τρόπος κλήσης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματη) )

3

Λειτουργία ρύθμισης χρήστη ( U1 , U2 και U3 (Λειτουργίες ρυθμίσεων χρήστη) )

4

Αγκύλες περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )

5

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

6

Ένδειξη χρονόμετρου διαστήματος ( Λήψη χρονοδιακόπτη διαστήματος )

εικονίδιο t (Το εικονίδιο t )

Ένδειξη "Χωρίς κάρτα μνήμης" ( Εισαγωγή καρτών μνήμης , Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )

Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κάρτας μνήμης (Προειδοποίηση κάρτας μνήμης υψηλής θερμοκρασίας )

7

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Το c / E (Λειτουργία απελευθέρωσης / Χρονοδιακόπτης) , Λειτουργία απελευθέρωσης )

8

Σημείο εστίασης ( Λήψη φωτογραφιών (λειτουργία b ), Λειτουργία περιοχής AF )

9

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

10

Λειτουργία AF-περιοχής

11

Ενεργός φωτισμός D Active (Ενεργός φωτισμός D )

12

Έλεγχος εικόνας ( Ορισμός ελέγχου εικόνας )

13

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )

Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

14

Ισορροπία λευκού ( Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού )

15

Περιοχή εικόνας ( Επιλογή περιοχής εικόνας )

16

Μέγεθος εικόνας ( Μέγεθος εικόνας )

17

Ποιότητα εικόνας ( Ποιότητα εικόνας )

18

εικονίδιο i (Το μενού i )

19

Ένδειξη έκθεσης και bracketing φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )

Ένδειξη bracketing WB ( White Balance Οριοθέτηση )

Ένδειξη ADL bracketing ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

20

Αριθμός λήψεων σε σειρά έκθεσης και bracketing flash ( Bracketing έκθεσης και Flash )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( White Balance Bracketing )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL (ADL Bracketing )

Διαφορά έκθεσης HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Αριθμός πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

21

Ένδειξη έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αποζημίωση έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

Αυτόματο bracketing ( Auto Bracketing )

22

Ένδειξη ετοιμότητας φλας ( Χρήση φλας στη φωτογραφική μηχανή )

23

«K» (εμφανίζεται όταν παραμένει μνήμη για πάνω από 1000 ανοίγματα? Αριθμός στάσεων που απομένουν )

24

Αριθμός εναποθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

25

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )

26

Ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S )

27

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Το κουμπί S )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Auto ISO Sensitivity Control )

28

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

29

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

30

AF παρακολούθησης θέματος (AF παρακολούθησης θέματος)

31

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Manual) )

32

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος (f4: Shutter Spd & Lock Aperture )

33

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο) )

34

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )

35

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

36

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

37

Μέτρηση ( Μέτρηση )

38

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα έκθεσης )

39

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας , Έλεγχος στάθμης μπαταριών στο MB-N11 )

40

Παράδοση ισχύος USB (Παράδοση ισχύος USB)

41

Ανίχνευση τρεμούλιασμα ( Λήψη μείωσης τρεμοπαίγματος )

42

Τύπος κλείστρου ( d5: Τύπος κλείστρου )

Αθόρυβη φωτογραφία ( Silent Photography )

43

Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )

44

Ένδειξη εστίασης ( Χειροκίνητη εστίαση )

45

Ένδειξη μείωσης κραδασμών ( Μείωση δόνησης )

46

Λήψη αφής ( χειριστήρια αφής, κλείστρο αφής )

47

Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής ( d9: Εφαρμογή ρυθμίσεων σε ζωντανή προβολή )

48

Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Προειδοποιήσεις θερμοκρασίας
  • Εάν η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση θερμοκρασίας και ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, η οθόνη λήψης θα απενεργοποιηθεί.

  • Το χρονόμετρο γίνεται κόκκινο όταν επιτευχθεί το σημάδι των τριάντα δευτερολέπτων Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρονοδιακόπτης μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας.

Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κάρτας μνήμης

Μια προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη λήψης όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της κάρτας μνήμης. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης. Αντ 'αυτού, περιμένετε να κρυώσει η κάμερα και η προειδοποίηση διαγραφεί από την οθόνη.

Η οθόνη πληροφοριών

1

Λειτουργία λήψης ( Ο τρόπος κλήσης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματη) )

3

Λειτουργία ρύθμισης χρήστη ( U1 , U2 και U3 (Λειτουργίες ρυθμίσεων χρήστη) )

4

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

5

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο) )

6

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος (f4: Shutter Spd & Lock Aperture )

7

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Manual) )

8

Ένδειξη έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αποζημίωση έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

Αυτόματο bracketing ( Auto Bracketing )

9

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )

1

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

2

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (το E (αντιστάθμιση έκθεσης) )

3

Ένδειξη έκθεσης και bracketing φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )

Ένδειξη bracketing WB ( White Balance Οριοθέτηση )

Ένδειξη ADL bracketing ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

4

«K» (εμφανίζεται όταν παραμένει μνήμη για πάνω από 1000 ανοίγματα? Αριθμός στάσεων που απομένουν )

5

Αριθμός εναποθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

6

εικονίδιο i (Το μενού i )

7

Ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S )

8

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Το κουμπί S )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Auto ISO Sensitivity Control )

9

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

10

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα έκθεσης )

1

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )

Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

2

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )

3

Ένδειξη μείωσης θορύβου μεγάλης έκθεσης ( Long Exposure NR )

4

Τύπος κλείστρου ( d5: Τύπος κλείστρου )

Αθόρυβη φωτογραφία ( Silent Photography )

5

Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )

6

Ένδειξη χρονόμετρου διαστήματος ( Λήψη χρονοδιακόπτη διαστήματος )

εικονίδιο t (Το εικονίδιο t )

7

Λειτουργία ελέγχουφλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )

8

Ένδειξη "Beep" ( Επιλογές Beep )

9

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας , Έλεγχος στάθμης μπαταριών στο MB-N11 )

10

Παράδοση ισχύος USB (Παράδοση ισχύος USB)

11

Σύνδεση Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )

12

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Το c / E (Λειτουργία απελευθέρωσης / Χρονοδιακόπτης) , Λειτουργία απελευθέρωσης )

13

Λειτουργία AF-περιοχής

14

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

15

Ένδειξη μείωσης κραδασμών ( Μείωση δόνησης )

16

Προβολή πληροφοριών κάρτας μνήμης ( Προβολή πληροφοριών κάρτας μνήμης )

17

Μέτρηση ( Μέτρηση )

18

Μέγεθος εικόνας ( Μέγεθος εικόνας )

19

Ισορροπία λευκού ( Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού )

20

Ορισμός ελέγχου εικόνας ( Ορισμός ελέγχου εικόνας )

21

Ποιότητα εικόνας ( Ποιότητα εικόνας )

22

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

23

Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Λειτουργία ταινίας

1

Ένδειξη εγγραφής ( Λήψη ταινιών ( b Mode) )

Ένδειξη "Χωρίς ταινία" ( Το εικονίδιο 0 )

2

Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής (Records)

3

Προορισμός ( Προορισμός )

4

Μέγεθος καρέ και ρυθμός / ποιότητα εικόνας ( Μέγεθος καρέ και ρυθμός / Ποιότητα εικόνας )

5

Περιοχή εικόνας ( Επιλογή περιοχής εικόνας )

6

Χρόνος που απομένει ( Λήψη ταινιών ( b Mode) )

7

Timecode ( Timecode )

8

Όνομα αρχείου ( Ονομασία αρχείου )

9

Μείωση θορύβου ανέμου (Μείωση θορύβου ανέμου)

10

Ένταση ακουστικών (ένταση ακουστικών )

11

Λειτουργία κυκλοφορίας (στατική φωτογραφία, Ταινίες )

12

Επίπεδο ήχου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

13

Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

14

Απόκριση συχνότητας ( Απόκριση συχνότητας )

15

Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Electronic VR )

16

Οθόνη επισήμανσης ( g6: Οθόνη επισήμανσης )

Το σκόπευτρο

Λειτουργία φωτογραφίας

1

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας , Έλεγχος στάθμης μπαταριών στο MB-N11 )

2

Παράδοση ισχύος USB (Παράδοση ισχύος USB)

3

Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής ( d9: Εφαρμογή ρυθμίσεων σε ζωντανή προβολή )

4

Ένδειξη μείωσης κραδασμών ( Μείωση δόνησης )

5

Ένδειξη χρονόμετρου διαστήματος ( Λήψη χρονοδιακόπτη διαστήματος )

εικονίδιο t (Το εικονίδιο t )

Ένδειξη "Χωρίς κάρτα μνήμης" ( Εισαγωγή καρτών μνήμης , Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )

Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κάρτας μνήμης (Προειδοποίηση κάρτας μνήμης υψηλής θερμοκρασίας )

6

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

7

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Το c / E (Λειτουργία απελευθέρωσης / Χρονοδιακόπτης) , Λειτουργία απελευθέρωσης )

8

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

9

Λειτουργία AF-περιοχής

10

Ενεργός φωτισμός D Active (Ενεργός φωτισμός D )

11

Έλεγχος εικόνας ( Ορισμός ελέγχου εικόνας )

12

Ισορροπία λευκού ( Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού )

13

Ποιότητα εικόνας ( Ποιότητα εικόνας )

14

Μέγεθος εικόνας ( Μέγεθος εικόνας )

15

Περιοχή εικόνας ( Επιλογή περιοχής εικόνας )

16

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )

Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

17

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )

18

Σημείο εστίασης ( Λήψη φωτογραφιών (λειτουργία b ), Λειτουργία περιοχής AF )

19

Ένδειξη έκθεσης και bracketing φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )

Ένδειξη bracketing WB ( White Balance Οριοθέτηση )

Ένδειξη ADL bracketing ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

20

Αριθμός λήψεων σε σειρά έκθεσης και bracketing flash ( Bracketing έκθεσης και Flash )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( White Balance Bracketing )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL (ADL Bracketing )

Διαφορά έκθεσης HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Αριθμός πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

21

AF παρακολούθησης θέματος (AF παρακολούθησης θέματος)

22

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

23

Ένδειξη ετοιμότητας φλας ( Χρήση φλας στη φωτογραφική μηχανή )

24

«K» (εμφανίζεται όταν παραμένει μνήμη για πάνω από 1000 ανοίγματα? Αριθμός στάσεων που απομένουν )

25

Αριθμός εναποθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

26

Ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S )

27

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Το κουμπί S )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Auto ISO Sensitivity Control )

28

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

29

Ένδειξη έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αποζημίωση έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

Αυτόματο bracketing ( Auto Bracketing )

30

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Manual) )

31

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος (f4: Shutter Spd & Lock Aperture )

32

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο) )

33

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )

34

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

35

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα έκθεσης )

36

Λειτουργία ρύθμισης χρήστη ( U1 , U2 και U3 (Λειτουργίες ρυθμίσεων χρήστη) )

37

Μέτρηση ( Μέτρηση )

38

Ένδειξη εστίασης ( Χειροκίνητη εστίαση )

39

Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )

40

Τύπος κλείστρου ( d5: Τύπος κλείστρου )

Αθόρυβη φωτογραφία ( Silent Photography )

41

Λειτουργία λήψης ( Ο τρόπος κλήσης )

42

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματη) )

43

Ανίχνευση τρεμούλιασμα ( Λήψη μείωσης τρεμοπαίγματος )

44

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

45

Αγκύλες περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )

46

Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Λειτουργία ταινίας

1

Μέγεθος καρέ και ρυθμός / ποιότητα εικόνας ( Μέγεθος καρέ και ρυθμός / Ποιότητα εικόνας )

2

Περιοχή εικόνας ( Επιλογή περιοχής εικόνας )

3

Όνομα αρχείου ( Ονομασία αρχείου )

4

Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής (Records)

5

Ένδειξη εγγραφής ( Λήψη ταινιών ( b Mode) )

Ένδειξη "Χωρίς ταινία" ( Το εικονίδιο 0 )

6

Timecode ( Timecode )

7

Χρόνος που απομένει ( Λήψη ταινιών ( b Mode) )

8

Προορισμός ( Προορισμός )

9

Λειτουργία κυκλοφορίας (στατική φωτογραφία, Ταινίες )

10

Επίπεδο ήχου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

11

Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

12

Απόκριση συχνότητας ( Απόκριση συχνότητας )

13

Μείωση θορύβου ανέμου (Μείωση θορύβου ανέμου)

14

Ένταση ακουστικών (ένταση ακουστικών )

15

Οθόνη επισήμανσης ( g6: Οθόνη επισήμανσης )

16

Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Electronic VR )

Ο Πίνακας Ελέγχου

1

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

2

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο) )

3

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Το E (Αντιστάθμιση έκθεσης) )

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (το E (αντιστάθμιση έκθεσης) )

4

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος (f4: Shutter Spd & Lock Aperture )

5

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Manual) )

6

Παράδοση ισχύος USB (Παράδοση ισχύος USB)

7

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας , Έλεγχος στάθμης μπαταριών στο MB-N11 )

8

«K» (εμφανίζεται όταν παραμένει μνήμη για πάνω από 1000 ανοίγματα? Αριθμός στάσεων που απομένουν )

9

Αριθμός εναποθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

10

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Το c / E (Λειτουργία απελευθέρωσης / Χρονοδιακόπτης) , Λειτουργία απελευθέρωσης )

11

Ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S )

12

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

Εικονίδιο "Flash off" ( Λειτουργίες Flash )

13

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )