Η τεκμηρίωση για τους φακούς που παρέχονται με κιτ φακών διατίθεται από το Κέντρο λήψης της Nikon.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/