Για προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, επιλέξτε την A στα μενού της κάμερας.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας ώστε να ταιριάζουν μεμονωμένες προτιμήσεις. Το μενού Custom Settings χωρίζεται σε δύο επίπεδα.

Διατίθενται οι ακόλουθες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: 1

Είδος

0

[ Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ]

Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

α [ Αυτόματη εστίαση ]

Α'1

[ Επιλογή προτεραιότητας AF-C ]

a1: Επιλογή προτεραιότητας AF-C

Α2

[ Επιλογή προτεραιότητας AF-S ]

a2: Επιλογή προτεραιότητας AF-S

α3

[ Εστίαση παρακολούθησης με κλείδωμα ]

a3: Παρακολούθηση εστίασης με κλείδωμα

α4

[ Χρησιμοποιημένα σημεία εστίασης ]

a4: Χρησιμοποιούνται σημεία εστίασης

α5

[ Αποθήκευση σημείων κατά προσανατολισμό ]

a5: Αποθήκευση πόντων κατά προσανατολισμό

α6

[ Ενεργοποίηση AF ]

a6: Ενεργοποίηση AF

α7

[ Περιορισμός επιλογής λειτουργίας περιοχής AF ]

a7: Επιλογή Λειτουργίας Περιοχής AF-Area

α8

[ Περίληψη σημείου εστίασης ]

a8: Focus Point Wrap-Around

α9

[ Επιλογές σημείου εστίασης ]

a9: Επιλογές σημείου εστίασης

α10

[ AF χαμηλού φωτισμού ]

a10: AF χαμηλού φωτισμού

α11

[ Ενσωματωμένο φωτιστικό υποβοήθησης AF ]

a11: Ενσωματωμένο AF-Assist Illuminator

α12

[ Χειροκίνητο δακτύλιο εστίασης σε λειτουργία AF ] 2

a12: Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF

β [ Μέτρηση / έκθεση ]

β1

[ Βήματα EV για έκθεση cntrl ]

b1: Βήματα EV για έκθεση Cntrl

β2

[ Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης ]

b2: Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης

β3

[ Κέντρο σταθμισμένης περιοχής ]

b3: Περιοχή με κέντρο κέντρο

β4

[ Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση ]

b4: Βέλτιστη έκθεση Fine-Tune

c [ Χρονόμετρα / κλείδωμα AE ]

γ1

[ Κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου AE-L ]

c1: Κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου AE-L

γ2

[ Χρονοδιακόπτης ]

c2: Χρονοδιακόπτης

γ3

[ Καθυστέρηση απενεργοποίησης ]

c3: Καθυστέρηση απενεργοποίησης

δ [ Λήψη / προβολή ]

Δ1

[ Ταχύτητα λήψης λειτουργίας CL ]

d1: Ταχύτητα λήψης Λειτουργίας CL

δ2

[ Μέγ. συνεχής απελευθέρωση ]

d2: Μέγ. Συνεχής απελευθέρωση

δ3

[ Συγχρονισμός. επιλογές λειτουργίας απελευθέρωσης ]

d3: Συγχρονισμός. Επιλογές λειτουργίας απελευθέρωσης

δ4

[ Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ]

d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης

δ5

[ Τύπος κλείστρου ]

d5: Τύπος κλείστρου

δ6

[ Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M) ]

d6: Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M)

δ7

[ Περιορίστε την επιλέξιμη περιοχή εικόνας ]

d7: Περιορισμός επιλέξιμης περιοχής εικόνας

δ8

[ Ακολουθία αριθμού αρχείου ]

d8: Ακολουθία αριθμού αρχείου

δ9

[ Εφαρμογή ρυθμίσεων σε ζωντανή προβολή ]

d9: Εφαρμογή ρυθμίσεων σε ζωντανή προβολή

δ10

[ Εμφάνιση πλέγματος πλαισίου ]

d10: Οθόνη πλέγματος πλαισίου

δ11

[ Εστίαση στην κορυφή ]

d11: Focus Peaking

δ12

[ Προβολή όλων σε συνεχή λειτουργία ]

d12: Προβολή όλων σε συνεχή λειτουργία

ε [ Bracketing / flash ]

ε1

[ Ταχύτητα συγχρονισμού φλας ]

e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash

ε2

[ Ταχύτητα κλείστρου φλας ]

e2: Ταχύτητα κλείστρου φλας

ε3

[ Έκθεση έκθεσης για φλας ]

e3: Έκθεση Comp. για Flash

ε4

[Auto c έλεγχο ευαισθησίας ISO]

e4: Αυτόματο c Έλεγχος ευαισθησίας ISO

ε5

[ Φλας μοντελοποίησης ]

e5: Μοντελοποίηση φλας

ε6

[ Αυτόματο bracketing (λειτουργία M) ]

e6: Αυτόματο Bracketing (Λειτουργία M)

ε7

[ Παραγγελία bracketing ]

e7: Παραγγελία οριοθέτησης

στ [ Στοιχεία ελέγχου ]

στ1

[ Προσαρμογή μενού i ]

f1: Προσαρμογή μενού i

στ2

[ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ]

f2: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι

στ3

[ Κουμπί OK ]

f3: Κουμπί ΟΚ

στ4

[ Κλείδωμα κλείστρου spd & διαφράγματος ]

f4: Shutter Spd & Κλείδωμα διαφράγματος

στ5

[ Προσαρμογή κλήσεων εντολών ]

f5: Προσαρμογή κλήσεων εντολών

στ6

[ Κουμπί απελευθέρωσης για χρήση κλήσης ]

f6: Κουμπί απελευθέρωσης για χρήση κλήσης

στ7

[ Αντίστροφοι δείκτες ]

f7: Αντίστροφοι δείκτες

στ8

[ Αντίστροφος δακτύλιος για εστίαση ]

f8: Αντίστροφος δακτύλιος για εστίαση

στ9

[ Εκχώρηση κουμπιών MB-N11 ]

f9: Εκχώρηση κουμπιών MB-N11

g [ Ταινία ]

ζ1

[ Προσαρμογή μενού i ]

g1: Προσαρμογή μενού i

ζ2

[ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ]

g2: Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

ζ3

[ Κουμπί OK ]

g3: Κουμπί ΟΚ

ζ4

[ Ταχύτητα AF ]

g4: Ταχύτητα AF

ζ5

[ Ευαισθησία παρακολούθησης AF ]

g5: Ευαισθησία παρακολούθησης AF

ζ6

[ Οθόνη επισήμανσης ]

g6: Οθόνη επισήμανσης

ζ7

[ Εκχώρηση κουμπιών MB-N11 ]

g7: Εκχώρηση κουμπιών MB-N11

  1. Τα στοιχεία που τροποποιούνται από τις προεπιλεγμένες τιμές υποδεικνύονται με αστερίσκους (" U ").

  2. Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

Δείτε επίσης

"Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων" ( Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων )