Yeni fotoğraflara çekildiklerinde yorum ekleyin. Yorumlar NX Studio [ Bilgi ] sekmesinde görüntülenebilir.

Yorum Gir

36 karaktere kadar bir yorum girin. Bir metin girişi iletişim kutusunu görüntülemek için [ Yorumu girin ] öğesini vurgulayın ve 2 basın. Metin girişi hakkında bilgi için, bkz. “Metin Girişi” ( Metin Girişi ).

Yorum Ekle

Yorumu sonraki fotoğraflara eklemek için [ Yorum ekle ] öğesini vurgulayın, 2 basın ve yandaki onay kutusunda bir onay işaretinin ( M ) göründüğünü onaylayın. Değişiklikleri kaydetmek ve çıkmak için J düğmesine basın; yorum sonraki tüm fotoğraflara eklenecektir.

Fotoğraf Bilgileri

Yorumlar, fotoğraf bilgi ekranındaki çekim verileri sayfasında görüntülenebilir.