Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefonlara veya tabletlere (akıllı cihazlar) bağlanın.

Eşleştirme (Bluetooth)

Bluetooth kullanarak akıllı cihazlarla eşleştirin veya bağlanın.

Seçenek

Açıklama

[ Eşleştirmeyi başlat ]

Fotoğraf makinesini akıllı bir cihazla eşleştirin ( Bluetooth ile bağlanma ).

[ Eşleştirilmiş cihazlar ]

Eşleştirilmiş akıllı cihazları listeleyin. Bağlanmak için listeden bir cihaz seçin.

[ Bluetooth bağlantısı ]

Bluetooth'u etkinleştirmek için [ Etkinleştir ] öğesini seçin.

Göndermek için Seçin (Bluetooth)

Akıllı bir cihaza yüklemek için resimleri seçin. Ayrıca fotoğrafları çekildikleri gibi yüklemeyi de seçebilirsiniz.

Seçenek

Açıklama

[ Göndermek için otomatik seç ]

Resimleri çekilirken yüklemek üzere işaretlemek için [ Açık ] öğesini seçin. Fotoğraflar, kamera ile diğer yükleme boyutu ve format seçenekleri seçilmiş olsa bile 2 megapiksel boyutunda JPEG formatında yüklenir. Film modunda çekilen fotoğraflar yüklenmeyecek. Manuel olarak yüklenmeleri gerekir.

[ Göndermek için manuel olarak seçin ]

Seçilen resimleri yükleyin. Seçilen resimlerde aktarım işareti görünür.

[ Tümünün seçimini kaldırın ]

Tüm resimlerden aktarım işaretini kaldırın.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi aracılığıyla akıllı cihazlara bağlanın.

Wi-Fi Bağlantısı Kurun

Akıllı bir cihaza Wi-Fi bağlantısı başlatın.

  • Kamera SSID'si ve şifresi görüntülenecektir. Bağlanmak için akıllı cihazda fotoğraf makinesi SSID'sini seçin ve şifreyi girin ( Wi-Fi ile bağlanma (Wi-Fi Modu) ).

  • Bir bağlantı kurulduğunda, bu seçenek [ Wi-Fi bağlantısını kapat ] olarak değişecektir.

  • İstendiğinde bağlantıyı sonlandırmak için [ Wi-Fi bağlantısını kapat ] öğesini kullanın.

Wi-Fi Bağlantı Ayarları

Aşağıdaki Wi-Fi ayarlarına erişin:

Seçenek

Açıklama

[ SSID ]

Kamera SSID'sini seçin.

[ Kimlik doğrulama/şifreleme ]

[ ] veya [ WPA2-PSK-AES ] öğesini seçin.

[ Şifre ]

Kamera şifresini seçin.

[ Kanal ]

Bir kanal seçin.

  • Kameranın kanalı otomatik olarak seçmesini sağlamak için [ Otomatik ] öğesini seçin.

  • Kanalı manuel olarak seçmek için [ Manuel ] öğesini seçin.

[ Geçerli ayarlar ]

Mevcut Wi-Fi ayarlarını görüntüleyin.

[ Bağlantı ayarlarını sıfırla ]

Wi-Fi ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamak için [ Evet ] öğesini seçin.

Kapalıyken Gönder

[ Açık ] seçilirse, Bluetooth aracılığıyla bağlanan akıllı cihazlara görüntülerin yüklenmesi fotoğraf makinesi kapalıyken bile devam eder.

Konum Verisi (Akıllı Cihaz)

Akıllı bir cihazdan indirilen enlem, boylam, yükseklik ve UTC (Evrensel Koordineli Zaman) verilerini görüntüleyin. Cihazın işletim sisteminin sürümüne ve/veya kullanılan SnapBridge uygulamasına bağlı olarak fotoğraf makinesinin akıllı cihazlardan konum verilerini indiremeyebileceğini veya görüntüleyemeyebileceğini unutmayın.