Wi-Fi üzerinden bilgisayarlara bağlanın.

Wi-Fi Bağlantısı

[ Ağ ayarları ] için seçili olan ayarları kullanarak bağlanmak için [ Etkinleştir ] öğesini seçin.

Ağ ayarları

Yeni bir ağ profili oluşturmak için [ Profil oluştur ] öğesini seçin ( Erişim Noktası Modunda Bağlanma, Altyapı Modunda Bağlanma ).

 • Halihazırda birden fazla profil varsa, listeden bir profil seçmek için J tuşuna basabilirsiniz.

 • Mevcut bir profili düzenlemek için, onu vurgulayın ve 2 'ye basın.

Seçenek

Açıklama

[ Genel ]

 • [ Profil adı ]: Profili yeniden adlandırın. Varsayılan profil adı, ağ SSID'si ile aynıdır.

 • [ Şifre koruması ]: Profilin değiştirilebilmesi için bir şifre girilmesini zorunlu kılmak için [ Açık ] öğesini seçin. Parolayı değiştirmek için [ Açık ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

[ Kablosuz ]

 • Altyapı modu : Bir yönlendirici aracılığıyla bir ağa bağlantı için ayarları yapın.

  • [ SSID ]: Ağ SSID'sini girin.

  • [ Kanal ]: Otomatik olarak seçilir.

  • [ Kimlik doğrulama/şifreleme ]: [ ] veya [ WPA2-PSK-AES ] öğesini seçin.

  • [ Şifre ]: Ağ şifresini girin.

 • Erişim noktası modu : Kameraya doğrudan kablosuz bağlantı için ayarları yapın.

  • [ SSID ]: Kamera SSID'sini seçin.

  • [ Kanal ]: [ Otomatik ] veya [ Manuel ] öğesini seçin.

  • [ Kimlik doğrulama/şifreleme ]: [ ] veya [ WPA2-PSK-AES ] öğesini seçin.

  • [ Şifre ]: [ Kimlik doğrulama/şifreleme ] için [ WPA2-PSK-AES ] seçilirse, kamera şifresini seçebilirsiniz.

[ TCP/IP ]

Altyapı bağlantıları için TCP/IP ayarlarını yapın. Bir IP adresi gereklidir.

 • [ Otomatik olarak al ] için [ Etkinleştir ] seçilirse, altyapı modu bağlantıları için IP adresi ve alt ağ maskesi, bir DHCP sunucusu veya otomatik IP adresleme yoluyla alınacaktır.

 • IP adresini ([ Adres ]) ve alt ağ maskesini ([ Maske ]) manuel olarak girmek için [ Devre Dışı Bırak ] öğesini seçin.

Seçenekler

Yükleme ayarlarını düzenleyin.

Otomatik Gönder

Yeni fotoğrafları çekildikleri gibi yüklemek için [ Açık ] öğesini seçin.

 • Yükleme ancak fotoğraf bellek kartına kaydedildikten sonra başlar. Kameraya bir hafıza kartı takıldığından emin olun.

 • Film modunda çekilen filmler ve fotoğraflar, kayıt tamamlandığında otomatik olarak yüklenmez. Bunun yerine izleme ekranından yüklenmeleri gerekir ( Resimlerin Yüklenmesi ).

Gönderdikten Sonra Sil

Yükleme tamamlandığında fotoğrafları fotoğraf makinesinin hafıza kartından otomatik olarak silmek için [ Evet ] öğesini seçin.

 • [ Evet ] öğesini seçmeden önce aktarım için işaretlenen dosyalar silinmez.

 • Bazı kamera işlemleri sırasında silme işlemi askıya alınabilir.

Dosyayı Farklı Gönder

NEF + JPEG resimleri yüklerken, hem NEF (RAW) hem de JPEG dosyalarını mı yoksa yalnızca JPEG kopyasını mı yükleyeceğinizi seçin.

 • Fotoğraf çekimi menüsünde [ İkincil yuva işlevi ] için [ RAW birincil - JPEG ikincil ] seçildiğinde, [ Dosyayı farklı gönder ] için seçilen seçenek yalnızca [ Otomatik gönder ] için [ Açık ] seçilerek otomatik olarak yüklenen fotoğraflara uygulanır.

Tüm seçimleri kaldır?

Tüm görüntülerden aktarım işaretini kaldırmak için [ Evet ] öğesini seçin. "Gönderiliyor" simgesi olan resimlerin yüklenmesi derhal sonlandırılacaktır.

Mac Adresi

MAC adresini görüntüleyin.