Halihazırda kameraya takılı olan pil hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Seçenek

Açıklama

[ Şarj ]

Yüzde olarak ifade edilen mevcut pil seviyesi.

[ Çekim sayısı ]

Pilin son şarj edilmesinden bu yana deklanşörün serbest bırakılma sayısı.

[ Pil yaşı ]

Pil ömrünü gösteren beş seviyeli bir ekran.

  • “0” ( k ) değeri, pil performansının bozulmadığını gösterir.

  • “4” ( l ) değeri, pilin şarj ömrünün sonuna geldiğini gösterir. Pili değiştirin.

Çekim Sayısı

[ Çekim sayısı] deklanşörün bırakılma sayısını gösterir. Örneğin ön ayarlı manuel beyaz dengesini ölçerken, fotoğraf makinesinin bazen bir fotoğraf kaydetmeden deklanşörü bırakabileceğini unutmayın.

Pilleri Düşük Sıcaklıklarda Şarj Etme

Piller genel olarak düşük ortam sıcaklıklarında kapasitede bir düşüş sergiler. Yaklaşık 5 °C'nin (41 °F) altındaki sıcaklıklarda şarj edilmiş yeni piller bile [ Pil yaşı ] için gösterilen değerde "0"dan "1"e geçici bir artış gösterebilir, ancak pil dolduktan sonra ekran normale dönecektir. yaklaşık 20 °C (68 °F) veya daha yüksek bir sıcaklıkta yeniden şarj edilmiştir.