Kamera bir GPS alıcısına bağlandığında kullanılacak ayarları yapın.

Seçenek

Açıklama

[ Bekleme zamanlayıcısı ]

Bir GPS alıcısı bağlandığında [ Etkinleştir ] seçilirse, Özel Ayar c3 [ Güç kapatma gecikmesi ] > [ Bekleme zamanlayıcısı ] için seçilen süre boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmezse bekleme zamanlayıcısı sona erer. Pilin boşalmasını azaltmak için bu seçeneği seçin.

[ Konum ]

GPS alıcısı tarafından sağlanan konum verilerini görüntüleyin. Görüntülenen öğeler kaynağa göre değişir.

[ Saati uydudan ayarla ]

Fotoğraf makinesinin saatini GPS cihazı tarafından bildirilen zamanla senkronize etmek için [ Evet ] öğesini seçin.