Figyelmeztetések: A fényképezőgép használata

Ne dobd el

Ne ejtse le a fényképezőgépet vagy az objektívet, és ne tegye ki ütéseknek. A termék meghibásodhat, ha erős ütéseknek vagy vibrációnak van kitéve.

Tartsd szárazon

Tartsa szárazon a kamerát. A belső mechanizmusnak a kamera belsejében lévő víz által okozott rozsdásodása nemcsak költséges lehet a javítása, hanem helyrehozhatatlan károkat is okozhat.

Kerülje a hirtelen hőmérséklet-változásokat

Ha a fényképezőgépet meleg környezetből hideg környezetbe viszi, vagy fordítva, káros páralecsapódást okozhat a fényképezőgépen belül és kívül. Helyezze a fényképezőgépet egy lezárt zacskóba vagy műanyag tokba, mielőtt átvinné a hőmérsékleti határon. A fényképezőgép kivehető a táskából vagy tokból, ha már volt ideje alkalmazkodni az új hőmérséklethez.

Tartsa távol az erős mágneses mezőktől

A berendezések, például rádióadók által keltett statikus töltések vagy mágneses mezők zavarhatják a monitort, megsérthetik a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy befolyásolhatják a termék belső áramköreit.

Ne hagyja a lencsét a Nap felé irányítva

Ne hagyja a lencsét a nap felé vagy más erős fényforrás felé irányítani. Az erős fény károsíthatja a képérzékelőt, vagy fakulást vagy „beégést” okozhat. A fényképezőgéppel készített fényképek fehér elmosódást mutathatnak.

A hitelkártyákat és más mágneses tárolóeszközöket tartsa távol a fényképezőgéptől és az objektívtől

Az eszközön tárolt adatok megsérülhetnek.

Lézerek és más erős fényforrások

Ne irányítson lézert vagy más rendkívül erős fényforrást az objektív felé, mert ez károsíthatja a fényképezőgép képérzékelőjét.

Tisztítás

A fényképezőgép vázának tisztításakor fúvóval óvatosan távolítsa el a port és a szöszöket, majd óvatosan törölje le puha, száraz ruhával. Miután használta a fényképezőgépet a tengerparton vagy a tengerparton, törölje le a homokot vagy sót édesvízben enyhén megnedvesített ruhával, majd alaposan szárítsa meg a fényképezőgépet. Ritka esetekben a statikus elektromosság hatására az LCD-kijelzők világítanak vagy elsötétülhetnek; ez nem hibás működést jelez. A kijelző hamarosan visszaáll a normál állapotba.

Az objektív és a kereső tisztítása

Ezek az üvegelemek könnyen sérülhetnek: távolítsa el a port és a szöszöket egy fúvóval. Ha aeroszolos fúvót használ, tartsa függőlegesen a dobozt, hogy elkerülje az üvegelemeket károsító folyadék kifolyását. Az ujjlenyomatok és egyéb foltok eltávolításához az objektívről vigyen fel egy kis mennyiségű lencsetisztítót egy puha ruhára, és óvatosan törölje le a lencsét.

Ne érintse meg a képérzékelőt

Semmilyen körülmények között ne gyakoroljon nyomást a képérzékelőre, ne piszkálja meg tisztítószerszámokkal, és ne tegye ki erős légáramnak egy fúvóból. Ezek a műveletek megkarcolhatják vagy más módon károsíthatják az érzékelőt.

A képérzékelő tisztítása

A képérzékelő tisztításával kapcsolatos információkért lásd: „Képérzékelő tisztítása” ( Képérzékelő tisztítása ) és „Kézi tisztítás” ( Kézi tisztítás ).

Ne érintse meg az érzékelő pajzsát

Ha a [ Szenzor pajzs bezár ] van kiválasztva a [ Érzékelő árnyékolása kikapcsoláskor ] beállításnál a beállítási menüben, a képérzékelő előtti érzékelőpajzs bezáródik, amikor a fényképezőgép kikapcsol. Soha ne szúrja ki vagy gyakoroljon nyomást az érzékelő pajzsára. Ennek az óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása megkarcolhatja vagy más módon károsíthatja a pajzsot.

Az objektív érintkezői

Tartsa tisztán az objektív érintkezőit. Ne érintse meg őket az ujjaival.

Tárolja jól szellőző helyen

A penészedés elkerülése érdekében a kamerát száraz, jól szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a fényképezőgépet benzin- vagy kámformolygolyóval, erős elektromágneses teret kibocsátó berendezés mellett, vagy olyan helyen, ahol rendkívül magas hőmérsékletnek van kitéve, például fűtőtest közelében vagy zárt járműben egy forró napon. Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a termék meghibásodásához vezethet.

Hosszú távú tárolás

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort, hogy elkerülje a károsodást, például az akkumulátorfolyadék szivárgását. Tárolja a fényképezőgépet nedvszívó anyagot tartalmazó műanyag zacskóban. Ne tárolja azonban a bőr kameratokot műanyag zacskóban, mert ez az anyag károsodását okozhatja. Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. Vegye figyelembe, hogy a szárítószer fokozatosan elveszti nedvességfelvevő képességét, ezért rendszeres időközönként cserélni kell. A penészedés elkerülése érdekében havonta legalább egyszer vegye ki a fényképezőgépet a tárolóból, helyezze be az akkumulátort, és néhányszor engedje ki a zárat.

Az áramforrás eltávolítása vagy leválasztása előtt kapcsolja ki a terméket

Az áramforrás eltávolítása vagy leválasztása, miközben a fényképezőgép be van kapcsolva, károsíthatja a terméket. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a képek rögzítése vagy törlése közben ne távolítsa el vagy ne húzza ki az áramforrást.

Monitor/Kereső
 • A monitorok (beleértve a keresőt is) rendkívül nagy pontossággal készültek; a képpontok legalább 99,99%-a hatékony, és legfeljebb 0,01%-a hiányzik vagy hibás. Ezért bár ezek a kijelzők mindig világító (fehér, piros, kék vagy zöld) vagy mindig kikapcsolt (fekete) képpontokat tartalmazhatnak, ez nem jelent meghibásodást. A készülékkel rögzített képeket ez nem érinti. Megértésüket kérjük.

 • A monitoron lévő képek erős fényben nehezen láthatók.

 • Ne gyakoroljon nyomást a monitorra. A monitor meghibásodhat vagy megsérülhet. A monitoron lévő port vagy szöszöket fúvóval lehet eltávolítani. A foltok eltávolíthatók, ha a monitort puha ruhával vagy szarvasbőrrel enyhén áttöröljük. Ha a monitor eltörik, ügyeljen arra, hogy elkerülje a törött üveg okozta sérülést. Ügyeljen arra, hogy a monitorból származó folyadékkristály ne érjen hozzá a bőrhöz, és ne kerüljön a szemébe vagy a szájába.

 • Ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja a felvételek keresőben történő komponálása közben, hagyja abba a használatát, amíg állapota javul:

  • hányinger, szemfájdalom, szemfáradtság,

  • szédülés, fejfájás, merevség a nyakban vagy a vállban,

  • hányinger vagy a szem-kéz koordináció elvesztése, ill

  • mozgásszervi betegség.

 • Sorozatfelvétel közben a kijelző gyorsan be- és kikapcsolhat. A villogó kijelző nézése rosszul érezheti magát. Hagyja abba a használatát, amíg állapota javul.

Erős fények és háttérvilágítású témák

Ritka esetekben vonalak formájában zaj jelenhet meg olyan képeken, amelyek erős fényt vagy hátulról megvilágított témákat tartalmaznak.

Figyelmeztetések: Elemek használata

Használati óvintézkedések
 • Nem megfelelő kezelés esetén az elemek elszakadhatnak vagy kifolyhatnak, ami a termék korrodálódását okozhatja. Az akkumulátorok kezelésekor tartsa be a következő óvintézkedéseket:

  • Az akkumulátor cseréje előtt kapcsolja ki a terméket.

  • Az elemek hosszabb használat után forróak lehetnek.

  • Tartsa tisztán az akkumulátor érintkezőit.

  • Kizárólag ehhez a berendezéshez jóváhagyott akkumulátorokat használjon.

  • Ne zárja rövidre, ne szerelje szét az elemeket, és ne tegye ki őket lángnak vagy túlzott hőhatásnak.

  • Helyezze vissza a csatlakozófedelet, ha az akkumulátor nincs behelyezve a fényképezőgépbe vagy a töltőbe.

 • Ha az akkumulátor forró, például közvetlenül használat után, töltés előtt várja meg, amíg lehűl. Ha megkísérli feltölteni az akkumulátort, miközben a belső hőmérséklete megemelkedett, az rontja az akkumulátor teljesítményét, és előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik, vagy csak részben töltődik fel.

 • Ha az akkumulátort egy ideig nem használja, vegye ki a fényképezőgépből, és tárolja hűvös, száraz helyen, ahol a környezeti hőmérséklet 15 °C és 25 °C között van. Kerülje a forró vagy rendkívül hideg helyeket.

 • A hosszú ideig tárolt akkumulátorokat legalább évente egyszer fel kell tölteni körülbelül 50%-ra. Ne töltse fel 100%-ra az akkumulátort, mielőtt visszahelyezi a tárolóba. A teljesen lemerült akkumulátor körülbelül 50%-ra töltődik fel a 100%-os feltöltéshez szükséges idő fele.

 • Vegye ki az akkumulátort a fényképezőgépből vagy a töltőből, ha nem használja. A fényképezőgép és a töltő még kikapcsolt állapotban is percnyi töltést vesz fel, és olyan mértékben lemerítheti az akkumulátort, hogy már nem fog működni.

 • Ne használja az akkumulátort –10 °C (14 °F) alatti vagy 40 °C (104 °F) feletti környezeti hőmérsékleten. Ennek az óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása károsíthatja az akkumulátort vagy ronthatja a teljesítményét. Az akkumulátort beltérben töltse 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) környezeti hőmérsékleten. Az akkumulátor nem töltődik, ha hőmérséklete 0 °C (32 °F) alatti vagy 60 °C (140 °F) felett van.

 • A kapacitás csökkenthető és a töltési idő megnövekedhet 0 °C-ról 15 °C-ra (59 °F) és 45 °C-ról 60 °C-ra (140 °F).

 • Az akkumulátorok kapacitása általában csökken alacsony környezeti hőmérsékleten. Még az 5 °C (41 °F) alatti hőmérsékleten feltöltött friss akkumulátorok is átmenetileg „0”-ról „1”-re emelkedést mutathatnak a beállítási menüben [ Akkumulátor információ ], de a kijelző visszaáll a normál értékre, ha az akkumulátor feltöltődik. körülbelül 20 °C (68 °F) vagy magasabb hőmérsékleten lett újratöltve.

 • Az akkumulátor kapacitása alacsony hőmérsékleten csökken. A kapacitás változása a hőmérséklet függvényében megjelenik a fényképezőgép akkumulátorszint-kijelzőjén. Ennek eredményeként az akkumulátor kijelzője a hőmérséklet csökkenésével a kapacitás csökkenését jelezheti, még akkor is, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

 • Az elemek használat után felforrósodhatnak. Ügyeljen a kellő körültekintésre, amikor az elemeket eltávolítja a fényképezőgépből.

Használat előtt töltse fel az akkumulátorokat

Használat előtt töltse fel az akkumulátort. A mellékelt akkumulátor nincs teljesen feltöltve a szállításkor.

Kész tartalék akkumulátorok

Fényképezés előtt készítsen elő egy tartalék akkumulátort, és tartsa teljesen feltöltve. Helytől függően nehéz lehet rövid időn belül csereakkumulátort vásárolni.

Legyen készenlétben a teljesen feltöltött tartalék akkumulátor a hideg napokra

Előfordulhat, hogy a részben feltöltött akkumulátorok nem működnek hideg napokon. Hideg időben töltse fel az egyik akkumulátort használat előtt, a másikat pedig tartsa meleg helyen, szükség esetén cserére készen. Felmelegedés után a hideg akkumulátorok visszanyerhetik töltésük egy részét.

Akkumulátor szintje
 • A fényképezőgép ismételt be- és kikapcsolása, amikor az akkumulátor teljesen lemerült, lerövidíti az akkumulátor élettartamát. A teljesen lemerült akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni.

 • A teljesen feltöltött akkumulátor töltési idejének jelentős csökkenése szobahőmérsékleten történő használat esetén azt jelzi, hogy cserére szorul. Vásároljon új újratölthető akkumulátort.

Ne próbálja meg teljesen feltöltött akkumulátorokat tölteni

Ha az akkumulátort a teljes feltöltés után folytatja, az ronthatja az akkumulátor teljesítményét.

Használt akkumulátorok újrahasznosítása

Hasznosítsa újra az újratölthető elemeket a helyi előírásoknak megfelelően, és először szigetelje le szalaggal a kivezetéseket.

Figyelmeztetések: A töltő használata

 • Töltés közben ne mozgassa a töltőt, és ne érintse meg az akkumulátort; ennek az óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása nagyon ritka esetekben azt eredményezheti, hogy a töltő azt mutatja, hogy a töltés befejeződött, amikor az akkumulátor csak részben van feltöltve. Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a töltés újrakezdéséhez.

 • Ne zárja rövidre a töltő csatlakozóit. Ennek az óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása túlmelegedéshez és a töltő károsodásához vezethet.

 • Húzza ki a töltőt vagy húzza ki a töltő hálózati adaptert, ha a töltőt nem használja.

 • Az MH-33-at csak kompatibilis akkumulátorokkal használja.

 • Ne használjon olyan töltőket, amelyeknek a belsejét szabadon hagyják, vagy amelyek használat közben szokatlan hangokat adnak ki.

 • A terméken található szimbólumok a következőket jelentik:

  p DC

Figyelmeztetések: A töltőadapter használata

 • Zárja le az akkumulátorrekesz fedelét, mielőtt az akkumulátort a töltő hálózati adapteren keresztül tölti.

 • Töltés közben ne mozgassa a fényképezőgépet, és ne érintse meg az akkumulátort; ennek az óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása nagyon ritka esetekben azt eredményezheti, hogy a fényképezőgép azt mutathatja, hogy a töltés befejeződött, amikor az akkumulátor csak részben van feltöltve. A töltés újrakezdéséhez válassza le, majd csatlakoztassa újra az adaptert.

 • Ne zárja rövidre az adapter csatlakozóit. Ennek az óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása túlmelegedéshez és a töltő károsodásához vezethet.

 • Húzza ki az adaptert, ha nem használja.

 • Ne használjon olyan adaptereket, amelyeknek a belsejét szabadon hagyják, vagy amelyek használat közben szokatlan hangokat adnak ki.

 • A terméken található szimbólumok a következőket jelentik:

  m AC, p DC, q II. osztályú berendezések (a termék felépítése kettős szigetelésű)