Megjegyzések az Egyesült Államokban tartózkodó ügyfelek számára

Az akkumulátortöltő

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

VESZÉLY – A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSÉHEZ FONTOSAN KÖVESSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) rádiófrekvenciás interferencia nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés : Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

  • Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

  • Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

  • Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

  • Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

FIGYELMEZTETÉSEK

Módosítások

Az FCC megköveteli, hogy a felhasználót értesítsék, hogy a Nikon Corporation által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások az eszközön érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Interfész kábelek

Használja a Nikon által forgalmazott vagy biztosított interfészkábeleket a berendezéséhez. Más interfészkábelek használata meghaladhatja az FCC-szabályok B osztályú 15. részében meghatározott határértékeket.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USATel.: 631-547-4200

Figyelmeztetés a kanadai ügyfelek számára

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Tájékoztatás az európai ügyfelek számára

FIGYELMEZTETÉS : ROBBANÁSVESZÉLY HA AZ AKKUMULÁTOR HELYTELEN TÍPUSÚRA CSERÉLÉSE FEL. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOK ALAPJÁN SEMMELTEMJE LE.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell gyűjteni.

Az alábbiak csak az európai országok felhasználóira vonatkoznak:

  • Ez a termék a megfelelő gyűjtőhelyen történő szelektív gyűjtésre van kijelölve. Ne dobja háztartási hulladékként.

  • A szelektív gyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és megelőzni a helytelen ártalmatlanításból származó negatív következményeket az emberi egészségre és a környezetre.

  • További információért forduljon a kereskedőhöz vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságokhoz.

Ez az akkumulátoron lévő szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátort külön kell gyűjteni.

Az alábbiak csak az európai országok felhasználóira vonatkoznak:

  • Minden elemet, függetlenül attól, hogy meg van-e jelölve ezzel a szimbólummal, vagy sem, külön gyűjteni kell egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ne dobja ki háztartási hulladékként.

  • További információért forduljon a kereskedőhöz vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságokhoz.