Бауды бекіту үшін (берілген бау немесе бөлек сатып алынған бау):