Ойнату мәзірінде немесе ойнату i мәзірінде [ Сүзілген ойнату шарттары ] үшін таңдалған шарттарға сәйкес келетін суреттерді ғана көру үшін i мәзірінде [ Сүзілген ойнату ] опциясын таңдаңыз.

[Сүзгіленген ойнату критерийлері]

Опцияларды бөлектеңіз және ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін J түймесін басыңыз. Сүзгіленген ойнату кезінде ( M ) белгісімен белгіленген барлық критерийлерге сәйкес келетін суреттер ғана көрсетіледі.

Опция

Сипаттама

[ Қорғау ]

M : қорғалған суреттерді қосыңыз.

[ Сурет түрі ]

M : Таңдалған түрлердің суреттерін қосыңыз.

[ Бағалау ]

M : Таңдалған бағалары бар суреттерді қосыңыз.

[ Компьютерге жүктеп салу үшін таңдаңыз ]

  • Компьютерге немесе ftp серверіне бұрын жүктеп салынған суреттерді қосу үшін ( M ) [ Жүктелген суреттер ] опциясын таңдаңыз.

  • Жүктеп салынбаған суреттерді қосу үшін ( M ) [ Суреттер жүктеп салынбаған ] опциясын таңдаңыз.

  • Бар және әлі жүктеп салынбаған суреттерді қосу үшін екі опцияны да ( M ) таңдаңыз.

[ Жүктеп салу үшін таңдау (FTP) ]

[ Дауыстық жазба ]

M : дауыстық жазбалары бар суреттерді қосыңыз.

[ Өңделген суреттер ]

M : ретуштелген суреттерді қосыңыз.

  • Сүзгіленген ойнату кезінде дисплейдің айналасында ақ жиек пайда болады.

  • Сүзілген ойнатуды аяқтау үшін [ Сүзілген ойнату ] таңдаңыз.