[ Орталық өлшенген аймақ ] Пайдаланушы параметрлері d18 [ Таңдамалы мониторды түсіру дисплейі ] және d19 [ Теңшелетін көріністапқышпен түсіру дисплейі ] арқылы қолжетімді түсіру дисплейінің опцияларына қосылды.

  • Бұл опцияны қосу ( M ) фотосурет түсіру мәзірінде [ Өлшеу ] үшін [ Орташа өлшенген өлшеу ] таңдалғанда, түсіру дисплейінің ортасына 8 немесе 12 мм шеңбер қосады.

  • Шеңбер өлшемі b5 теңшелетін параметр үшін таңдалған опцияға байланысты өзгереді [ Орташа өлшенген аймақ ]. [ Орташа ] таңдалған кезде шеңбер көрсетілмейді.