Фотосуретке түсіру мәзіріндегі [ Кескін өлшемі ] элементі енді екі жаңа элементпен бірге [ Сурет өлшемі параметрлері ] астында тізімделген: [ DX кескін өлшемдерін қосу ] және [ Кескін өлшемі (DX) ]. [ DX (24×16) ] кескін аймағы арқылы түсірілген суреттердің өлшемін енді басқа кескін аумақтары арқылы түсірілген суреттерге тәуелсіз таңдауға болады.

Элемент

Сипаттама

[ Сурет өлшемі ]

Камерамен жазылған суреттердің өлшемін пиксельмен таңдаңыз: [ Үлкен ], [ Орта ] немесе [ Кіші ].

[ DX кескін өлшемдерін қосу ]

[ DX кескін өлшемдерін қосу ] үшін [ ҚОСУЛЫ ] таңдалғанда, [ Сурет өлшемі (DX) ] параметрін [ DX (24×16) ] кескін аймағымен түсірілген суреттердің өлшемін [ үшін таңдалған опцияға тәуелсіз таңдау үшін пайдалануға болады. Сурет өлшемі ].

[ Кескін өлшемі (DX) ]