Дисплейлер ағымдағы параметрлер туралы ақпаратты көрсетеді. Басқа белгішелер немесе ескертулер кейде, мысалы, параметрлер өзгертілгенде көрсетілуі мүмкін.

Монитор

Фото режимі

1

Түсіру режимі (Түсіру режимін таңдау )

2

Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (Бағдарламаланған автоматты) )

3

AF аймағы жақшалары ( AF аймағы режимі )

4

Температура туралы ескерту ( температураны автоматты түрде өшіру )

5

Шығару режимі ( Босату режимі )

6

Интервал таймер индикаторы ( Интервал таймер түсіру )

t белгішесі ( t белгішесі )

«Жад картасы жоқ» индикаторы ( Жад карталарын салу , Жад картасы салынбаған )

Жад картасының жоғары температурасы туралы ескерту ( Жад картасының жоғары температурасы туралы ескерту )

7

Фокус режимі ( фокус режимі )

8

Уақытша бейне жазу индикаторы ( Уақытсыз бейне )

9

AF аймағы режимі ( AF аймағы режимі )

10

Нысанды анықтау ( автофокус үшін тақырып түрін таңдау )

11

Жарқыл режимі ( жарқыл режимдері )

12

Бақылау журналының индикаторы ( Орын деректері )

13

Спутниктік сигнал индикаторы ( Спутниктік сигнал индикаторы )

14

Ақ баланс ( ақ баланс )

15

Кескін сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

16

Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )

17

Кескін өлшемі ( сурет өлшемін таңдау )

18

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

19

Кескін аймағы ( Кескін аймағы параметрлерін реттеу )

20

Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейн индикаторы ( Ақ балансты брекеттеу )

ADL жақша индикаторы ( ADL Bracketing )

HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )

21

Шығарылым алдындағы түсіру ( d4: C30/C120 опциялары )

Экспозиция және жарқылды брекеттеу ретіндегі түсірілімдер саны ( экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейніндегі түсірілімдер саны ( Ақ балансты жақшалау )

ADL брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны ( ADL Bracketing )

HDR күші ( HDR фотосуреттерін түсіру )

Бірнеше экспозициядағы түсірілімдер саны ( Бірнеше экспозиция жасау )

22

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция индикаторлары )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Автоматты жақшаға бөлу ( Брекеттеу )

23

i белгішесі (i түймесі ( i мәзірі) )

24

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

25

USB қуатын жеткізу ( USB Power Delivery )

26

Жарқылға дайын индикатор ( камерадағы жарқылды пайдалану )

27

Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , жад картасының сыйымдылығы )

Камераны басқару режимі ( бағдарламалық құрал )

28

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi арқылы қосылу (Wi-Fi режимі) , сымсыз жергілікті желі , сымсыз жергілікті желі )

Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( Жұптастыру (Bluetooth) )

Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )

29

ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдығы )

30

ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығы )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдықты автоматты басқару )

31

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

32

Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Flash Compensation )

33

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

34

Диафрагманы құлыптау белгішесі ( f4: Басқару құлпы )

35

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

36

Ысырма жылдамдығын құлыптау белгішесі ( f4: басқару құлпы )

37

Фокус индикаторы ( Қолмен фокустау )

38

Өлшеу ( өлшеу )

39

Автоэкспозицияны құлыптау (AE) ( Автоэкспозицияны құлыптау )

40

Автоматты ақ түс балансын (AWB) құлыптау ( f2: пайдаланушы басқару элементтері (суретке түсіру) )

41

Сенсорлық түсіру ( сенсорлық басқару элементтері , сенсорлық ысырма )

42

Дірілді азайту индикаторы ( дірілді азайту )

43

Үнсіз режим ( Үнсіз режим )

44

FV құлпы индикаторы ( FV Lock )

45

Фокус нүктесі ( фокус нүктесін таңдау )

46

Жыпылықтауды анықтау ( Фотосурет жыпылықтауын азайту )

47

«Объективке кіріктірілген телеконвертер қосулы» индикаторы

48

Көру режимі ( d9: Көру режимі (Photo Lv) )

Температура туралы ескертулер
  • Камера температурасы көтерілсе, температура ескертуі және кері санақ таймері көрсетіледі. Таймер нөлге жеткенде, түсіру дисплейі өшеді.

  • Кері санақ таймері басталатын температураны орнату мәзіріндегі [ Температураны автоматты түрде өшіру ] арқылы [ Стандартты ] және [ Жоғары ] ішінен таңдауға болады.

  • Отыз секунд белгісіне жеткенде таймер қызыл түске айналады. Кейбір жағдайларда таймер камера қосылғаннан кейін бірден көрсетілуі мүмкін.

Жоғары температура туралы ескертулер

Фотокамераның ішкі температурасының немесе жад карталарының температурасының жоғарылауы суретке түсіру дисплейінде жоғары температура ескертулерімен бірге жүруі мүмкін. Камераны, батареяны немесе жад карталарын ұстамас бұрын камераның суығанын және дисплейден ескертулердің жойылуын күтіңіз.

Ешқандай жад картасы салынбаған

Ешбір жад картасы салынбаса, түсіру дисплейінде «жад картасы жоқ» индикаторы пайда болады және басқару панелінде де, түсіру дисплейінде де [–E–] пайда болады.

Ақпараттық дисплей

1

Түсіру режимі (Түсіру режимін таңдау )

2

Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (Бағдарламаланған автоматты) )

3

Ысырма жылдамдығын құлыптау белгішесі ( f4: басқару құлпы )

4

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

5

Диафрагманы құлыптау белгішесі ( f4: Басқару құлпы )

6

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

7

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Автоматты жақшаға бөлу ( Брекеттеу )

1

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi арқылы қосылу (Wi-Fi режимі) , сымсыз жергілікті желі , сымсыз жергілікті желі )

Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( Жұптастыру (Bluetooth) )

2

Спутниктік сигнал индикаторы ( Спутниктік сигнал индикаторы )

3

Бақылау журналының индикаторы ( Орын деректері )

4

Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейн индикаторы ( Ақ балансты брекеттеу )

ADL жақша индикаторы ( ADL Bracketing )

HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )

5

Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , жад картасының сыйымдылығы )

Камераны басқару режимі ( бағдарламалық құрал )

6

i белгішесі (i түймесі ( i мәзірі) )

7

ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдығы )

8

ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығы )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдықты автоматты басқару )

9

FV құлпы индикаторы ( FV Lock )

10

Автоэкспозицияны құлыптау (AE) ( Автоэкспозицияны құлыптау )

11

Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Flash Compensation )

12

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

1

t белгішесі ( t белгішесі )

2

Аралық таймер индикаторы ( аралық таймер түсіру )

Уақыт аралығы бейне индикаторы ( Уақытты бейне )

3

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

4

Ұзақ экспозиция шуды азайту индикаторы ( Ұзақ экспозиция NR )

5

«Дыбыстық сигнал» индикаторы ( камера дыбыстары )

6

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

7

USB қуатын жеткізу ( USB Power Delivery )

8

Кескін өлшемі ( сурет өлшемін таңдау )

9

AF аймағы режимі/нысанды анықтау ( AF аймағы режимі )

10

Фокус режимі ( фокус режимі )

11

Жад картасы туралы ақпаратты көру ( Жад картасы туралы ақпаратты қарау )

12

Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )

13

Таңдамалы басқару элементтері (суретке түсіру) ( f2: пайдаланушы басқару элементтері (суретке түсіру) )

14

Түсіру мәзірінің банкі ( Түсіру мәзірінің банкі )

15

Дірілді азайту индикаторы ( дірілді азайту )

16

Өлшеу ( өлшеу )

17

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

18

Ақ баланс ( ақ баланс )

19

Кескін сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

20

Температура туралы ескерту

Бейне режимі

1

Жазу индикаторы ( бейнелерді түсіру )

«Бейне жоқ» индикаторы ( 0 белгішесі )

2

Сыртқы жазуды басқару ( Диктофондар )

3

Бейне жазу уақыты ( бейнелерді түсіру )

Уақыт коды ( уақыт коды )

4

Кадр өлшемі мен жылдамдығы ( Бейне кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары )

5

Тағайындалған жер ( межелі )

6

Қалған уақыт ( бейне түсіру )

7

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

Тон режимі ( үн режимі )

8

Кескін аймағы ( Бейне кескін аймағы опциялары )

9

Бейне файл түрі ( Бейне файл түрлері )

10

Дыбыс деңгейі ( микрофон сезімталдығы )

11

Микрофон сезімталдығы ( Микрофон сезімталдығы )

12

Электрондық VR индикаторы ( электрондық VR )

13

Құлаққаптың дыбыс деңгейі ( құлаққаптың дыбыс деңгейі )

14

Зебра өрнегі ( g11: Зебра үлгісі )

15

Жазу индикаторы (қызыл жиек; g17: қызыл REC жақтау көрсеткіші )

Көріністапқыш

Фото режимі

1

«Объективке кіріктірілген телеконвертер қосулы» индикаторы

2

Көру режимі ( d9: Көру режимі (Photo Lv) )

3

Шығару режимі ( Босату режимі )

4

Фокус режимі ( фокус режимі )

5

AF аймағы режимі ( AF аймағы режимі )

6

Нысанды анықтау ( автофокус үшін тақырып түрін таңдау )

7

Жарқыл режимі ( жарқыл режимдері )

8

Ақ баланс ( ақ баланс )

9

Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )

10

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

11

Кескін сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

12

Кескін өлшемі ( сурет өлшемін таңдау )

13

Кескін аймағы ( Кескін аймағы параметрлерін реттеу )

14

AF аймағы жақшалары ( AF аймағы режимі )

15

Фокус нүктесі ( фокус нүктесін таңдау )

16

Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( Экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейн индикаторы ( Ақ балансты брекеттеу )

ADL жақша индикаторы ( ADL Bracketing )

HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )

17

Экспозиция және жарқылды брекеттеу ретіндегі түсірілімдер саны ( экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейніндегі түсірілімдер саны ( Ақ балансты жақшалау )

ADL брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны ( ADL Bracketing )

HDR күші ( HDR фотосуреттерін түсіру )

Бірнеше экспозициядағы түсірілімдер саны ( Бірнеше экспозиция жасау )

18

Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Flash Compensation )

19

Бақылау журналының индикаторы ( Орын деректері )

20

Спутниктік сигнал индикаторы ( Спутниктік сигнал индикаторы )

21

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi арқылы қосылу (Wi-Fi режимі) , сымсыз жергілікті желі , сымсыз жергілікті желі )

Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( Жұптастыру (Bluetooth) )

Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )

22

USB қуатын жеткізу ( USB Power Delivery )

23

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

24

Жарқылға дайын индикатор ( камерадағы жарқылды пайдалану )

25

Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , жад картасының сыйымдылығы )

Камераны басқару режимі ( бағдарламалық құрал )

26

ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдығы )

27

ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығы )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдықты автоматты басқару )

28

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

29

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция индикаторлары )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Автоматты жақшаға бөлу ( Брекеттеу )

30

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

31

Диафрагманы құлыптау белгішесі ( f4: Басқару құлпы )

32

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

33

Ысырма жылдамдығын құлыптау белгішесі ( f4: басқару құлпы )

34

Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (Бағдарламаланған автоматты) )

35

Түсіру режимі (Түсіру режимін таңдау )

36

Фокус индикаторы ( Қолмен фокустау )

37

Өлшеу ( өлшеу )

38

Үнсіз режим ( Үнсіз режим )

39

Дірілді азайту индикаторы ( дірілді азайту )

40

Автоэкспозицияны құлыптау (AE) ( Автоэкспозицияны құлыптау )

41

Автоматты ақ түс балансын (AWB) құлыптау ( f2: пайдаланушы басқару элементтері (суретке түсіру) )

42

FV құлпы индикаторы ( FV Lock )

43

Уақыт аралығы бейне индикаторы ( Уақытсыз бейне )

44

Аралық таймер индикаторы ( аралық таймер түсіру )

t белгішесі ( t белгішесі )

«Жад картасы жоқ» индикаторы ( Жад карталарын салу , Жад картасы салынбаған )

Жад картасының жоғары температурасы туралы ескерту ( Жад картасының жоғары температурасы туралы ескерту )

45

Температура туралы ескерту

46

Жыпылықтауды анықтау ( Фотосурет жыпылықтауын азайту )

Бейне режимі

1

Құлаққаптың дыбыс деңгейі ( құлаққаптың дыбыс деңгейі )

2

Зебра өрнегі ( g11: Зебра үлгісі )

3

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

Тон режимі ( үн режимі )

4

Кадр өлшемі мен жылдамдығы ( Бейне кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары )

5

Кескін аймағы ( Бейне кескін аймағы опциялары )

6

Бейне файл түрі ( Бейне файл түрлері )

7

Қалған уақыт ( бейне түсіру )

8

Тағайындалған жер ( межелі )

9

Бейне жазу уақыты ( бейнелерді түсіру )

Уақыт коды ( уақыт коды )

10

Электрондық VR индикаторы ( электрондық VR )

11

Микрофон сезімталдығы ( Микрофон сезімталдығы )

12

Дыбыс деңгейі ( микрофон сезімталдығы )

13

Сыртқы жазуды басқару ( Диктофондар )

14

Жазу индикаторы ( бейнелерді түсіру )

«Бейне жоқ» индикаторы ( 0 белгішесі )

15

Жазу индикаторы (қызыл жиек; g17: қызыл REC жақтау көрсеткіші )

Басқару тақтасы

Фото режимі

1

Түсіру режимі (Түсіру режимін таңдау )

2

Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (Бағдарламаланған автоматты) )

3

Ысырма жылдамдығын құлыптау белгішесі ( f4: басқару құлпы )

4

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

Жарқыл өтемінің мәні ( Flash Compensation )

Экспозиция және жарқылды жақша ретімен түсіру саны ( экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейніндегі түсірілімдер саны ( Ақ балансты жақшалау )

Аралық таймер тізбегінде қалған аралықтар (Интервал-таймер фотосуреті )

Фокусты ауыстыру ретінде қалған кадрлар ( Фокусты ауыстыру фотосуреті )

Бақылау журналының индикаторы ( Орын деректері )

Қалған экспозиция уақыты ( d6: ұзартылған ысырма жылдамдықтары (M) )

5

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

6

Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( экспозиция және жарқылды брекеттеу )

WB кронштейн индикаторы ( Ақ түс балансының кронштейні )

ADL жақша индикаторы ( ADL Bracketing )

HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )

7

Диафрагманы құлыптау белгішесі ( f4: Басқару құлпы )

8

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Экспозиция және жарқыл жақшасының өсімі ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB жақшасының ұлғаюы ( Ақ балансты жақшалау )

ADL жақша реттілігіндегі түсірілімдер саны ( ADL Bracketing )

Интервал-таймер кадр саны (Интервал-таймер фотосуреті )

Фокусты ауыстыру кадр саны ( Фокусты ауыстыру фотосуреті )

Спутниктік сигнал индикаторы ( Спутниктік сигнал индикаторы )

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi арқылы қосылу (Wi-Fi режимі) , сымсыз жергілікті желі , сымсыз жергілікті желі )

Bluetooth индикаторы ( Жұптастыру (Bluetooth) )

Компьютер қосылымы ( бағдарламалық құрал )

9

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

10

USB қуатын жеткізу ( USB Power Delivery )

11

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция индикаторлары )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Экспозиция және жарқыл жақшасы ( экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейні ( Ақ балансты брекеттеу )

ADL брекетингі ( ADL брекетинг )

12

ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдығы )

13

Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , жад картасының сыйымдылығы )

Алдын ала орнатылған қолмен ақ балансты өлшеу режимі ( Алдын ала орнатылған қолмен )

Өткен экспозиция уақыты ( Ұзақ экспозициялар (тек M режимі) )

Ұзақ экспозиция шуды азайту өңдеу уақыты қалды ( Ұзақ экспозиция NR )

Камераны басқару режимінің дисплейі ( бағдарламалық құрал )

14

ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығы )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдықты автоматты басқару )

15

Шығару режимі ( Босату режимі )

Буфер сыйымдылығы ( босату режимі )

Буфер сыйымдылығы (жоғары жылдамдықты кадрды түсіру;жоғары жылдамдықты кадрды түсіру (C30/C120) )

Аралық таймер көрсеткіші (Интервал-таймер фотосуреті )

Уақыт аралығы бейне индикаторы ( Уақытты бейнелерді жазу )

Фокусты ауыстыру индикаторы ( Фокусты ауыстыру фотосуреті )

16

Жад картасының индикаторы (2-слот;2-слотта карта ойнайтын рөл )

17

Жад картасының индикаторы (1-слот;2-слотта карта ойнайтын рөл )

18

AF аймағы режимі ( AF аймағы режимі )

19

Фокус режимі ( фокус режимі )

20

Түсіру мәзірінің банкі ( Түсіру мәзірінің банкі )

21

Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Flash Compensation )

Бейне режимі

1

Экспозиция өтемінің мәні (бейнелер; Экспозиция өтемі )

2

Кадр өлшемі мен жылдамдығы ( Бейне кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары )

3

Қолжетімді жазу уақыты ( Тағайындалған жер )