«RAW бейне» бейне жазу мәзірінде [ Бейне файл түрі ] үшін таңдалған [ N-RAW 12-бит (NEV) ] немесе [ ProRes RAW HQ 12-бит (MOV) ] арқылы жазылған бейнені білдіреді.

Ескертулер: RAW бейнені жазу

Келесі шектеулер [ N-RAW 12-бит (NEV) ] немесе [ ProRes RAW HQ 12-бит (MOV) ] таңдалғанда қолданылады.

  • Жоғары 0,3 пен Hi 2,0 аралығындағы ISO сезімталдықтары қол жетімді емес.

  • [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Difraction compensation ] және [ Electronic VR ] бейне жазу мәзірінде қолжетімді емес.

  • RAW бейнелерін камерада өңдеу мүмкін емес.

  • Орнату мәзірінде [ HDMI ] > [ Шығыс ажыратымдылығы ] үшін таңдалған опцияға қарамастан, ең жоғары шығыс ажыратымдылығы 1920 × 1080 болады.

  • Тон режимі үшін [ N‑Log ] таңдалғанда қолданылатын сақтық шаралары туралы ақпаратты “N‑Log бейнесін жазу” (N-Log бейнесін жазу) бөлімінен қараңыз.

RAW бейнелерін көру және өңдеу

RAW бейнелерін тек RAW бейне пішімін қолдайтын компьютерлік бағдарламалық құрал арқылы көруге және өңдеуге болады. Nikon компаниясының NX Studio бағдарламалық құралы тек RAW бейнелерімен бірге жазылған MP4 прокси бейнелерін көрсетуді қолдайды.