Ойнату мәзіріндегі [ Rotate tall ] элементінің атауы [ Auto-rotate pictures ] деп өзгертілді. [ ON ] таңдалғанда, монитордағы және көріністапқыштағы дисплейлер ойнату кезінде камераның бағдарына сәйкес айналады.

  • Орнату мәзірінде [ Ақпаратты автоматты түрде бұру дисплейі ] үшін [ ҚОСУ ] таңдалғанда, ойнату дисплейіндегі белгішелер де камера бағытына сәйкес айналады.