[ Lo 1 ], [ Lo 2 ], [ Hi 1 ] және [ Hi 2 ] параметрлері орнату мәзіріндегі [ Монитор жарықтығы ] үшін қолжетімді опцияларға қосылды ( Монитордың жарықтығы ).