Камера екі жад картасын бір уақытта пайдалануға мүмкіндік беретін екі жад картасы ұясымен (1 және 2 ұяшықтары) жабдықталған.

  • Жад карталарын салу немесе алу алдында камераны өшіріңіз.

  • Жад картасын көрсетілген бағытта ұстап тұрып, орнына түскенше оны тікелей ұяға сырғытыңыз.

Қалған экспозициялар саны
  • Түсіру дисплейі мен басқару тақтасы ағымдағы параметрлерде түсіруге болатын фотосуреттер санын көрсетеді.

  • 1000-нан асатын мәндер ең жақын жүздікке дейін дөңгелектенеді. Мысалы, 8000 мен 8099 арасындағы мәндер 8,0 к ретінде көрсетіледі.

  • Ешбір жад картасы салынбаса, [–E–] индикаторы көрсетіледі.

Жад карталарын шығару

Жад картасына қол жеткізу шамының өшірілгенін растағаннан кейін камераны өшіріңіз, жад картасы ұясының қақпағын ашыңыз және оны шығару үшін картаны басыңыз ( q ). Содан кейін картаны қолмен алуға болады ( w ).

Жад картасының жоғары температурасы туралы ескерту

Жад картасы ұясы қақпағының ішкі жағында көрсетілгендей, камераға салынған жад карталары қызып кетуі мүмкін. Егер түсіру дисплейінде жоғары температура туралы ескерту пайда болса, жад карталарын шығаруға әрекеттенбеңіз; оның орнына камераның суығанын және дисплейден ескертудің жойылуын күтіңіз.

Слот белгішелері

Ағымдағы суреттің орны ойнату дисплейінің төменгі сол жақ бұрышындағы белгіше арқылы көрсетіледі.