Дауыстық жазбаларды ойнату үшін h белгішелерімен белгіленген фотосуреттерді көргенде b түймесін басыңыз.

Ойнатуды тоқтату

Ысырманы босату түймесін басу немесе басқа камера басқару элементтерін пайдалану ойнатуды аяқтауы мүмкін. Басқа сурет таңдалғанда немесе камера өшірілгенде ойнату автоматты түрде аяқталады.

i мәзірі

Дауыстық жазбаларды ойнату i мәзіріндегі [ Дауыстық жазбаны ойнату ] тармағын бөлектеп, J түймесін басу арқылы да ойнатуға болады.

Дауыстық жазбаларды жою

Ағымдағы фотосуреттен дауыстық жазбаны жою үшін O ( Q ) түймесін басыңыз; көрсетілгендей растау диалогы көрсетіледі.

  • Фотосуретті де, дауыстық жазбаны да жою үшін [ Сурет және дауыстық жазба ] түймесін бөлектеп, O ( Q ) түймесін басыңыз.

  • Тек дауыстық жазбаны жою үшін [ Тек дауыстық жазба ] тармағын бөлектеп, O ( Q ) түймесін басыңыз.

  • Фотосуретті немесе дауыстық жазбаны жоймай шығу үшін D түймесін басыңыз.

  • Қос форматты суреттермен растау тілқатысу терезесінде [ Таңдалған сурет ] опциясын таңдап, одан кейін [ Тек дауыстық жазба ] опциясын таңдау арқылы ағымдағы ұяшықтағы картадағы суреттен ғана дауыстық жазбаны жоюды таңдауға болады.