Фото ақпарат толық кадр режимінде көрсетілген суреттердің үстіне қойылады. Төменде көрсетілгендей фотосурет ақпаратын айналдыру үшін 1 , 3 немесе DISP түймесін басыңыз.

1

Файл туралы ақпарат

2

Экспозиция деректері *

3

Бөлек дисплей *

4

RGB гистограммасы *

5

Түсіру деректері *

6

Деректерге шолу *

7

Ешқандай (тек сурет) *

 • Ойнату мәзірінде [ Ойнату дисплейінің опциялары ] үшін сәйкес опция таңдалғанда ғана көрсетіледі.

Файл туралы ақпарат

1

Дауыстық жазба индикаторы ( Дауыстық жазбалар)

2

Күйді қорғау (суреттерді жоюдан қорғау )

3

Өңдеу көрсеткіші ( Өңделген көшірмелерді жасау )

4

Жүктеп салу белгісі ( Жүктеп салу үшін суреттерді таңдау )

5

IPTC алдын ала орнатылған көрсеткіш ( IPTC )

6

Фокус нүктесі * ( Фокус нүктесін таңдау )

7

Жақтау саны/кадрлардың жалпы саны

8

Кескін сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

9

Кескін өлшемі (сурет өлшемін таңдау )

10

Кескін аймағы ( Кескін аймағы параметрлерін реттеу )

11

Жазу уақыты ( уақыт белдеуі және күні )

12

Жазу күні ( уақыт белдеуі және күні )

13

Ағымдағы карта ұясы

14

Бағалау ( Бағалау суреттері )

15

Қалта атауы ( Сақтау қалтасы )

16

Файл атауы ( файл атауы )

 • Ойнату мәзірінде [ Ойнату дисплей опциялары ] үшін [ Фокус нүктесі ] таңдалған жағдайда ғана көрсетіледі.

Экспозиция деректері

1

Ағымдағы карта ұясы

2

Қалта нөмірі – кадр нөмірі ( Сақтау қалтасы )

3

Түсіру режимі ( Түсіру режимінтаңдау )

4

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

5

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

6

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

7

ISO сезімталдығы * ( ISO сезімталдығы )

 • Сурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару қосылған кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.

Дисплейді бөлектеңіз

1

Дисплейде ерекше нүктелер (шамадан тыс экспозиция болуы мүмкін аймақтар) жыпылықтайды.

RGB гистограммасы

1

Ақ баланс ( ақ баланс )

Түс температурасы (Түс температурасын таңдау )

Алдын ала орнатылған нұсқаулық ( Алдын ала орнатылған нұсқаулық )

Ақ балансты дәл баптау ( Ақ түс балансын дәл баптау)

2

Гистограмма (RGB арнасы)

3

Гистограмма (қызыл арна)

4

Гистограмма (жасыл арна)

5

Гистограмма (көк арна)

Ойнату масштабы

Гистограмма дисплейіндегі суретті үлкейту үшін X түймесін басыңыз. Гистограмма дисплейде көрінетін сурет бөлігінің деректерін ғана көрсету үшін жаңартылады. Мониторда көрінбейтін кадр аймақтарына жылжу үшін мульти селекторды пайдаланыңыз. Кішірейту үшін W ( Q ) түймесін басыңыз.

Гистограммалар

Гистограммалар тондардың таралуын көрсетеді. Пиксель жарықтығы (тон) көлденең осьте және пикселдер саны тік осьте сызылады.

 • Егер суретте жарықтылықтың кең диапазоны бар нысандар болса, тондардың таралуы салыстырмалы түрде біркелкі болады.

 • Сурет күңгірт болса, бөлу солға жылжиды.

 • Егер сурет ашық болса, бөлу оңға жылжиды.

Экспозиция өтемінің жоғарылауы тондардың таралуын оңға жылжытады, ал экспозиция өтемінің төмендеуі үлестіруді солға жылжытады. Жарық қоршаған ортаның жарығы монитордағы суреттерді көруді қиындатқан кезде гистограммалар жалпы экспозиция туралы шамамен түсінік бере алады.

Гистограмма дисплейі
 • RGB гистограммалары тондардың таралуын көрсетеді.

 • Камера гистограммалары кескін қолданбаларында көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін. Оларды нақты тонды бөлуге арналған нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

Түсіру деректері

Суретке түсіру кезінде әрекет ететін параметрлерді қараңыз. Түсіру деректерінің тізімінде 1 немесе 3 түймесін басу арқылы көруге болатын бірнеше беттер бар. Көрсетілетін ақпаратты ойнату мәзіріндегі [ Ойнату дисплей опциялары ] > [ Толық түсіру деректері ] арқылы таңдауға болады.

Негізгі түсіру деректері

1

Өлшеу ( өлшеу )

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

2

Түсіру режимі ( Түсіру режимінтаңдау )

ISO сезімталдығы 1 ( ISO сезімталдығы )

3

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

Оңтайлы экспозицияны реттеу 2 ( b6: Оңтайлы экспозицияны дәл реттеу )

4

Фокус ұзындығы

5

Объектив деректері

6

Фокус режимі ( фокус режимі )

AF аймағы режимі ( AF аймағы режимі )

7

Дірілді азайту ( дірілді азайту )

8

Ақ баланс 3 ( Ақ баланс )

9

Ақ балансты дәл баптау ( Ақ түс балансын дәл баптау)

10

Түс кеңістігі ( Түс кеңістігі )

11

Камера аты

 1. Сурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару қосылған кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.

 2. Таңдамалы параметр b6 [ Оңтайлы экспозицияны дәл баптау ] нөлден басқа мәнге орнатылған болса көрсетіледі.

 3. Сондай-ақ 4 [ Auto ] немесе D [ Natural light auto ] көмегімен түсірілген суреттердің түс температурасын қамтиды.

Flash деректері

Флэш деректері қосымша жарқыл бөліктерімен түсірілген суреттер үшін ғана көрсетіледі ( Flash Photography , Remote Flash Photography ).

1

Жарқыл түрі

2

Жарқылды қашықтан басқару

3

Жарқыл режимі ( жарқыл режимдері )

4

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

Жарқыл өтемі ( Flash Compensation )

Picture Control/HLG деректері

Көрсетілетін элементтер сурет түсірілген кездегі Picture Control құралына қарай өзгереді. HLG бейнелеріне арналған дисплей бейне жазу мәзірінде [ HLG сапасы ] үшін таңдалған опцияларды көрсетеді.

1

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

HLG сапасы ( HLG сапасы )

Басқа түсіру деректері

1

Жоғары ISO NR ( жоғары ISO NR )

Ұзақ экспозиция шуды азайту ( Ұзақ экспозиция NR )

2

Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )

3

HDR күші ( HDR қабаттасуы )

4

Виньетканы басқару ( Виньетканы басқару )

5

Ойнату i мәзіріндегі [ Өңдеу ] опциясы арқылы жасалған ретуштардың тарихы ( Өңделген көшірмелерді жасау ). Өзгерістер қолданылған ретпен берілген.

6

Суретке түсініктеме ( Кескінге түсініктеме )

Авторлық құқық туралы ақпарат тек сурет түсірілген кезде орнату мәзіріндегі [ Авторлық құқық туралы ақпарат ] элементі арқылы жазылған жағдайда ғана көрсетіледі.

1

Фотограф ( авторлық ақпарат )

2

Авторлық құқық иесі ( Авторлық құқық туралы ақпарат )

Орын деректері

Орын деректері түсірілген уақытта суретке ендірілген болса ғана көрсетіледі.

1

Ендік

2

Бойлық

3

Биіктік

4

Әмбебап үйлестірілген уақыт (UTC)

IPTC деректері

1

Жазба

2

Оқиға идентификаторы

3

Тақырып

4

Нысан атауы

5

Қала

6

Мемлекет

7

Ел

8

Санат

9

Суп. мысық.
(Қосымша санаттар)

10

Байланыс

11

Байланыс тақырыбы

12

Жазушы/Редактор

13

Несие

14

Дереккөз

Шолу

1

Жақтау саны/кадрлардың жалпы саны

2

Камера аты

3

Гистограмма ( гистограммалар )

4

Кескін сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

5

Кескін өлшемі (сурет өлшемін таңдау )

6

Кескін аймағы ( Кескін аймағы параметрлерін реттеу )

7

Файл атауы ( файл атауы )

8

Жазу уақыты ( уақыт белдеуі және күні )

9

Жазу күні ( уақыт белдеуі және күні )

10

Ағымдағы карта ұясы

11

Қалта атауы ( Сақтау қалтасы )

12

Бағалау ( Бағалау суреттері )

1

Дауыстық жазба индикаторы ( Дауыстық жазбалар)

2

Күйді қорғау (суреттерді жоюдан қорғау )

3

Өңдеу көрсеткіші ( Өңделген көшірмелерді жасау )

4

Жүктеп салу белгісі ( Жүктеп салу үшін суреттерді таңдау )

5

IPTC алдын ала орнатылған индикатор ( IPTC )

6

Орын деректерінің индикаторы ( Орын деректері )

7

Суретке түсініктеме индикаторы ( Кескін түсінігі )

8

Өлшеу ( өлшеу )

9

Түсіру режимі ( Түсіру режимінтаңдау )

10

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

11

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

12

ISO сезімталдығы 1 ( ISO сезімталдығы )

13

Фокус ұзындығы

14

Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )

15

Суретті басқару ( суретті басқару элементтері )

16

Түс кеңістігі ( Түс кеңістігі )

17

Жарқыл режимі 2 ( Жарқыл режимдері )

18

Ақ баланс ( ақ баланс )

Түс температурасы (Түс температурасын таңдау )

Алдын ала орнатылған нұсқаулық ( Алдын ала орнатылған нұсқаулық )

Ақ балансты дәл баптау ( Ақ түс балансын дәл баптау)

19

Жарқыл өтемі 2 ( Жарқыл компенсациясы )

Командир режимі 2

20

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

 1. Сурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару қосылған кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.

 2. Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген жағдайда ғана көрсетіледі ( Flash Photography , Remote Flash Photography ).