Nikon Creative жарықтандыру жүйесі (CLS)

Nikon компаниясының жетілдірілген шығармашылық жарықтандыру жүйесі (CLS) камера мен үйлесімді жарқыл бөліктері арасындағы жақсартылған байланыстың арқасында әртүрлі мүмкіндіктерді қолдайды.

Мүмкіндіктер CLS-үйлесімді жарқыл құрылғыларымен қол жетімді

Жарқыл қондырғысы

0

SB-5000

SB-5000

SB-910/SB-900/SB-800

SB-910, SB-900 және SB-800

SB-700

SB-700

SB-600

SB-600

SB-500

SB-500

SB-R200

SB-R200

SB-400

SB-400

SB-300

SB-300

СУ-800

SU-800 сымсыз жылдамдық шамының командирі

SB-5000

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

42

qА

Автоматты диафрагма

4

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

4

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

4

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qА

Автоматты диафрагма

4

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

43

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

44

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

45

FV құлпы

46

Қызыл көзді азайту

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

4

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

4

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Жарқыл бөлігі арқылы да таңдауға болады.

 3. q A және A таңдау басты жарқылмен таңдалған опцияға байланысты.

 4. Оптикалық AWL бар қашықтағы жарқыл бөліктері сияқты мүмкіндіктерді қолдайды.

 5. Тек i-TTL , q A , A , GN және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 6. Тек i-TTL жарқылын басқару режимінде немесе жарқыл q A немесе A жарқылын басқару режимінде монитордың алдын ала жыпылықтауын шығаруға конфигурацияланған кезде қол жетімді.

SB-910, SB-900 және SB-800

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

42

qА

Автоматты диафрагма

43

А

TTL емес автоматты

43

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

4

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

4

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qА

Автоматты диафрагма

4

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

44

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

45

FV құлпы

46

Қызыл көзді азайту

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

47

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Жарқыл бөлігі арқылы да таңдауға болады.

 3. q A / A режимін таңдау реттелетін параметрлерді пайдаланып жарқыл бөлігінде орындалады.

 4. q A және A таңдау басты жарқылмен таңдалған опцияға байланысты.

 5. Тек i-TTL , q A , A , GN және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 6. Тек i-TTL жарқылын басқару режимінде немесе жарқыл q A немесе A жарқылын басқару режимінде монитордың алдын ала жыпылықтауын шығаруға конфигурацияланған кезде қол жетімді.

 7. SB-910 және SB-900 үшін микробағдарлама жаңартуларын камерадан орындауға болады.

SB-700

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

4

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

4

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

4

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

42

FV құлпы

43

Қызыл көзді азайту

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

4

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Тек i-TTL , GN және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 3. Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол жетімді.

SB-600

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

42

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

43

FV құлпы

44

Қызыл көзді азайту

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Сондай-ақ жарқыл бөлігі арқылы таңдауға болады.

 3. Тек i-TTL және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 4. Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол жетімді.

SB-500

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

4

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

М

Нұсқаулық

42

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

42

i-TTL

i-TTL

42

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

42

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

4

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

43

FV құлпы

44

Қызыл көзді азайту

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

4

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

4

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Камера мәзірлеріндегі [ Жарқылды басқару ] элементі арқылы таңдауға болады.

 3. Тек i-TTL және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 4. Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол жетімді.

SB-R200

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

4

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

41

FV құлпы

42

Қызыл көзді азайту

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

 1. Тек i-TTL және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 2. Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол жетімді.

SB-400

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

4

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

М

Нұсқаулық

42

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

FV құлпы

43

Қызыл көзді азайту

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

Бірыңғай жарқылды басқару

4

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Камера мәзірлеріндегі [ Жарқылды басқару ] элементі арқылы таңдауға болады.

 3. Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол жетімді.

SB-300

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

41

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

4

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

М

Нұсқаулық

42

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

FV құлпы

43

Қызыл көзді азайту

Камераны модельдеу жарықтандыруы

Бірыңғай жарқылды басқару

4

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

4

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Камера мәзірлеріндегі [ Жарқылды басқару ] элементі арқылы таңдауға болады.

 3. Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол жетімді.

SU-800 сымсыз жылдамдық шамының командирі

CLS-үйлесімді камераға орнатылған кезде, SU-800 SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 немесе SB үшін командир ретінде пайдаланылуы мүмкін. -R200 жарқыл бірліктері. Топтық жарқылды басқаруға үш топқа дейін қолдау көрсетіледі. SU-800 өзі жарқылмен жабдықталмаған.

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жалғыз жарқыл

i-TTL

i-TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

Стандартты i-TTL толтыру жарқылы

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

4

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

41

qА

Автоматты диафрагма

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Қашықтан

i-TTL

i-TTL

[A : B]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

qA/A

Автоматты диафрагма/TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

RPT

Қайталанатын жарқыл

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

42

FV құлпы

43

Қызыл көзді азайту

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

Бірыңғай жарқылды басқару

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

 1. Тек жақыннан суретке түсіру кезінде қол жетімді.

 2. Қашықтағы жарқыл бөлігі үшін жарқылды басқару режимі ретінде RPT таңдалғанда қолжетімді емес.

 3. Қашықтағы жарқыл бөлігі үшін жарқылды басқару режимі ретінде i-TTL таңдалғанда немесе жарқыл q A режимінде монитордың алдын ала жыпылықтауын шығаруға конфигурацияланғанда ғана қолжетімді.

Қосымша жарқыл құрылғылары туралы ескертпелер

Қолданар алдында қосымша жарқыл бөлігінің құжаттамасымен танысуды ұмытпаңыз.

 • Құрылғы CLS-ті қолдаса, CLS-үйлесімді сандық SLR камералары бөлімін қараңыз. Бұл камера SB-80DX, SB-28DX және SB-50DX құжаттамасындағы «сандық SLR» санатына кірмейді.

 • Фотосурет i-TTL немесе TTL емес автоматты режимде түсірілгеннен кейін жарқылға дайын индикатор ( c ) шамамен үш секунд жыпылықтаса, жарқыл толық қуатта жанды және фотосуреттің экспозициясы аз болуы мүмкін (тек CLS үйлесімді жарқыл бөліктерінде ғана). ).

 • i-TTL жарқылды басқару 64 пен 12800 эквивалентінің арасындағы ISO сезімталдықта пайдаланылуы мүмкін.

 • 12800-ден асатын ISO сезімталдықтарында кейбір ауқымдарда немесе апертура параметрлерінде қалаған нәтижелерге қол жеткізілмеуі мүмкін.

 • P режимінде максималды апертура (ең аз f-саны) төменде көрсетілгендей ISO сезімталдығына сәйкес шектеледі:

  ISO эквивалентіндегі ең үлкен апертура (f-саны):

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Егер линзаның максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек болса, апертураның максималды мәні линзаның максималды апертурасы болады.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 және SB-400 қызыл көзді азайтуды және қызыл көзбен баяу синхрондауды қамтамасыз етеді. көзді азайту жарқыл режимдері.

 • Тікелей камераға жалғанған SD-9 немесе SD-8A өнімділігі жоғары батарея жинағымен түсірілген жарқыл фотосуреттерінде сызықтар түріндегі «шу» пайда болуы мүмкін. ISO сезімталдығын азайтыңыз немесе фотокамера мен батарея жинағы арасындағы қашықтықты арттырыңыз.

 • Камера қажет болған жағдайда AF көмекші жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Қосымша жарқыл бөліктеріндегі AF көмекші жарықтандырғыштары жанбайды.

 • SC-сериялы 17, 28 немесе 29 синхрондау кабелі камерадан тыс жарқылмен суретке түсіру үшін пайдаланылғанда, i-TTL режимінде дұрыс экспозицияға қол жеткізілмеуі мүмкін. Стандартты i-TTL толтыру жарқылын таңдауды ұсынамыз. Сынақ түсірілімін жасаңыз және нәтижелерді камера дисплейінде көріңіз.

 • i-TTL жүйесінде жарқыл бөлігінің кірістірілген жарқыл панелінен немесе жинақтағы серпілу адаптерінен басқа жарқыл панелінің (диффузиялық панель) кез келген түрін пайдаланбаңыз. Басқа панельдерді пайдалану дұрыс емес экспозицияны тудыруы мүмкін.

Flash Photography

Флэш фотосуретті кейбір камера мүмкіндіктерімен біріктіру мүмкін емес, соның ішінде:

 • дыбыссыз режим,

 • бейне жазу,

 • жоғары жылдамдықты кадрды түсіру және

 • HDR қабаттасуы.

Қосымша жарқыл құрылғыларымен FV құлпын пайдалану
 • FV құлпы TTL және (қолдау көрсетілетін жерде) монитордың алдын ала жарқылын q A және монитордың алдын ала жыпылықтауы А жарқылын басқару режимдеріндегі қосымша жарқыл құрылғыларымен қол жетімді (қосымша ақпаратты жарқыл бөлігімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз).

 • Қашықтағы жарқыл бөліктерін басқару үшін Advanced Wireless Lighting пайдаланылғанда, негізгі немесе кем дегенде бір қашықтағы топ үшін жарқылды басқару режимін TTL , q A немесе A күйіне орнату қажет болатынын ескеріңіз.

Басқа жарқыл құрылғылары

Келесі жарқыл бөліктерін TTL емес автоматты ( A ) және қолмен режимдерде пайдалануға болады. Қолжетімді опциялар пайдаланылған линзаға байланысты өзгермейді.

Жарқыл қондырғысы

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB‑25, SB-24

TTL емес автоматты, қолмен, қайталанатын жарқыл, артқы перде синхрондау 1

SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S

Қолмен, артқы пердемен синхрондау 1

SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15

TTL емес автоматты, қолмен, артқы пердемен синхрондау 1

 1. Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылғанда қолжетімді.

 2. SB-27 құрылғысын камераға орнату жарқыл режимін TTL күйіне автоматты түрде орнатады, бірақ жарқыл режимін TTL күйіне орнату ысырманы босатуды өшіреді. SB-27 құрылғысын A күйіне қойыңыз.

FV құлпы үшін өлшеу аймақтары

FV құлпы қосымша жарқыл құрылғыларымен пайдаланылған кезде өлшенетін аумақтар төмендегідей:

 • Дербес

  Жарқылды басқару режимі

  Есептелген аумақ

  i-TTL

  Жақтаудың ортасында 6 мм шеңбер

  Автоматты диафрагма ( q A )

  Жарқыл экспозиция өлшегішімен өлшенген аумақ

 • Қашықтан

  Жарқылды басқару режимі

  Есептелген аумақ

  i-TTL

  Бүкіл кадр

  Автоматты диафрагма ( q A )

  Жарқыл экспозиция өлшегішімен өлшенген аумақ

  TTL емес автоматты ( A )

Қосымша жарқыл бөліктеріне арналған жарқыл өтемі

i-TTL және автоматты диафрагма ( q A ) жарқылды басқару режимдерінде қосымша жарқыл бөлігімен немесе фотокамераның фотосурет түсіру мәзіріндегі [ Жарқылды басқару ] арқылы таңдалған жарқыл компенсациясы [ Жарқылды түзету ] тармағымен таңдалған жарқыл өтеміне қосылады. фотосурет түсіру мәзірінде.

Жарықтандыруды модельдеу
 • Пайдаланушы параметрі f2 [ Таңдамалы басқару элементтері (түсіру) ] арқылы [ Алдын ала қарау ] тағайындалған басқару элементін басу CLS-үйлесімді жарқыл бөліктерінің үлгілеу жарқылын шығаруына әкеледі.

 • Бұл мүмкіндікті бірнеше жарқыл бөліктерімен қол жеткізілген жалпы жарық әсерін алдын ала қарау үшін Кеңейтілген сымсыз жарықтандырумен пайдалануға болады.

 • Жарқыл арқылы түсетін көлеңкелердің әсерлері түсіру дисплейінде емес, тікелей байқалады.

 • Модельдеу жарығын Custom Setting e5 [ Модельдеу жарқылы ] үшін [ OFF ] параметрін таңдау арқылы өшіруге болады.

Studio Strobe Lighting

Объектив арқылы көріністің түсі мен жарықтығын түсіру оңайырақ болатындай етіп реттеу үшін Custom Setting d9 [ Көру режимі (фото Lv) ] үшін [ Көру жеңілдігі үшін реттеу ] параметрін таңдаңыз.