Төмендегі әдістердің кез келгенін пайдаланып камераны компьютерге немесе FTP серверіне қосуға болады.

Компьютерлер: USB арқылы қосылу

Камераны және компьютерді USB арқылы жалғаңыз және суреттерді компьютерге жүктеп салу үшін NX Studio бағдарламасын пайдаланыңыз ( Компьютерлер: USB арқылы қосылу ).

  • Камераны қосымша Camera Control Pro 2 бағдарламалық құралы арқылы компьютерден қашықтан басқаруға болады.

Компьютерлер: Ethernet немесе сымсыз LAN арқылы қосылу

Компьютерге Ethernet арқылы немесе камераның кірістірілген сымсыз LAN желісін пайдаланып қосылыңыз. Қосымша Camera Control Pro 2 бағдарламалық құралын ( Компьютерлер: Ethernet немесе Wireless LAN арқылы қосылу ) арқылы компьютерге суреттерді жүктеп салуға немесе камераны желі арқылы қашықтан басқаруға болады.

FTP серверлері: Ethernet немесе сымсыз LAN арқылы қосылу

Суреттерді FTP серверіне Ethernet арқылы немесе камераның кірістірілген сымсыз жергілікті желісі арқылы жүктеңіз ( FTP серверлері: Ethernet немесе сымсыз LAN арқылы қосылу ).

Қосылу мүмкін емес пе?

Компьютермен немесе FTP серверімен байланыс орнатуда қиындық туындаса, мына әрекеттерді орындап көріңіз:

  • камераны өшіріп, қайта қосу,

  • компьютерде немесе FTP серверінде сымсыз байланыс параметрлерін тексеру немесе

  • компьютерді немесе FTP серверін қайта іске қосу.

Сымсыз жергілікті желі және Ethernet қателері

Сымсыз желіге немесе Ethernet байланысына қатысты қателер туралы ақпаратты «Сымсыз LAN және Ethernet қосылымдарының ақаулықтарын жою» ( Сымсыз LAN және Ethernet қосылымдарының ақаулықтарын жою ) бөлімін қараңыз.