Камера енді FTP серверлеріне қауіпсіз қосылу үшін FTPS файлды тасымалдау протоколын қолдайды.

  • FTPS пайдалану үшін желі мәзірінде [ FTP серверіне қосылу ] арқылы хост профильдерін жасау кезінде сервер түрі ретінде [ FTPS ] параметрін таңдаңыз.

Брандмауэр параметрлері

FTPS (сервер түрі ретінде [ FTPS ] таңдау арқылы таңдалады) 21 TCP портын пайдаланады. Сервер брандмауэрі осы портқа кіруге рұқсат беру үшін конфигурацияланбаған болса, файлды тасымалдау блокталуы мүмкін.

FTPS түбірлік сертификаттары

FTPS арқылы серверге қосылмас бұрын камераға түбірлік сертификатты жүктеу керек. Түбірлік сертификаттарды желі мәзіріндегі [ FTP серверіне қосылу ] > [ Параметрлер ] ішіне жаңадан қосылған [ Түбірлік сертификатты басқару ] опциясы арқылы басқаруға болады.

  • Түбірлік сертификаттарды алу туралы ақпарат алу үшін FTPS серверінің желі әкімшісіне хабарласыңыз.

Элемент

Сипаттама

[ Түбірлік сертификатты импорттау ]

Жад картасынан камераға түбірлік сертификатты импорттаңыз.

  • Куәлік картаның түбірлік (жоғарғы) каталогында болуы керек.

  • Камера «ROOT.CER», «ROOT.CRT» немесе «ROOT.PEM» деп аталатын түбірлік сертификат файлдарын импорттай алады.

  • Камерада бір уақытта тек бір түбірлік куәлікті сақтауға болады. Жаңа сертификат импортталған кезде бар сертификат қайта жазылады.

  • Өздігінен қол қойылған түбірлік куәліктер арқылы орнатылған қосылымдар сенімді болмауы мүмкін.

[ Түбірлік сертификатты жою ]

Ағымдағы түбірлік сертификатты камерадан жойыңыз.

[ Түбірлік сертификатты қарау ]

Камераның ағымдағы түбірлік куәлігін қараңыз.

[ Аутентификация сәтсіз болса қосылыңыз ]

Кейбір аутентификация қателерін елемеу үшін [ ON ] параметрін таңдаңыз.

Қате кодтары

Фотокамера FTPS серверіне Ethernet немесе сымсыз LAN арқылы қосылған кезде пайда болатын қателер үшін жаңа кодтар қосылды ( Қате кодтары ).

[ FTP серверінің тіркелгі деректерін аутентификациялау қатесі. ]

Қате коды

Шешім

Қате.61

FTP серверінің TLS 1.2 немесе одан кейінгі нұсқасын қолдайтынын тексеріңіз.

Қате.62

Дұрыс түбірлік куәлікті пайдаланып жатқаныңызды тексеріңіз.

Қате.63

Қате.64

Камера қосыла алмайды, себебі FTP сервері клиент сертификатын сұрады. FTP серверінің параметрлерін тексеріңіз.

Қате.65

Камераны өшіріп, қайта қосыңыз.