Теңшелетін параметр f2 [ Таңдамалы басқару элементтері (түсіру) ] арқылы камера басқару элементтеріне тағайындалуы мүмкін жоғары жиілікті жыпылықтауды азайтуға енді фотосуретке түсіру және бейне жазу мәзірлеріндегі [ Жоғары жиілікті жыпылықтауды азайту ] элементтері арқылы қол жеткізуге болады. [ Қосулы (ысырма жылдамдығын дәл баптау) ] параметрін таңдау 1 / 8000 және 1 / 30 с аралығындағы ысырма жылдамдықтарын кішірек қадамдармен реттеуге мүмкіндік береді, бұл жыпылықтауды минималды етіп ұстайтын жылдамдықтарды монитордағы алдын ала қарауды көру арқылы табуға мүмкіндік береді.

  • Экспозицияны күту енді Теңшелетін параметр b7 үшін [ ISO сезімталдығы ] таңдалғанда жоғары жиілікті жыпылықтауды азайту кезінде қолданылады [ Exp. f/ өзгергенде ].