[ MY MENU ] көру үшін камера мәзірлеріндегі O қойындысын таңдаңыз.

O Менің мәзірім: пайдаланушы мәзірін жасау

Менің мәзірім фотосурет түсіру, бейне жазу, пайдаланушы параметрлері, ойнату, орнату және желі мәзірлерінен 20-ға дейін элементтен тұратын теңшелген тізімді жасау және өңдеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Элементтерді төменде сипатталғандай қосуға, жоюға және ретін өзгертуге болады.

Менің мәзірім элементтерді қосу

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Add Элементтерді ] таңдаңыз.

  [ Элементтер қосу ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Мәзірді таңдаңыз.

  Қосқыңыз келетін элементті қамтитын мәзір атын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 3. Элементті таңдаңыз.

  Қажетті мәзір элементін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 4. Жаңа элементті орналастырыңыз.

  Жаңа элементті орналастыру үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз және оны Менің мәзірімге қосу үшін J түймесін басыңыз.

 5. Қосымша элементтерді қосыңыз.
  • Қазіргі уақытта Менің мәзірімде көрсетілген элементтер құсбелгімен ( L ) көрсетіледі.

  • V белгішесі арқылы көрсетілген элементтерді таңдау мүмкін емес.

  • Қосымша элементтерді таңдау үшін 1–4 қадамдарды қайталаңыз.

Менің мәзірімнен элементтерді жою

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Элементтерді жою ] тармағын таңдаңыз.

  [ Элементтерді жою ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Элементтерді таңдаңыз.
  • Элементтерді бөлектеп, ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін J немесе 2 түймесін басыңыз.

  • Жойғыңыз келетін барлық элементтер таңдалғанша жалғастырыңыз ( L ).

 3. Таңдалған элементтерді алып тастаңыз.

  O ( Q ) түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементтерді жою үшін J түймесін басыңыз.

«Менің мәзірім» бөліміндегі элементтерді жою

Элементтерді [ O MY MENU ] ішінде бөлектеу және O ( Q ) түймесін басу арқылы да жоюға болады; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементті жою үшін O ( Q ) түймесін қайтадан басыңыз.

Менің мәзірімдегі элементтердің ретін өзгерту

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Rank items ] тармағын таңдаңыз.

  [ Реңгей элементтері ] бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Элементті таңдаңыз.

  Жылжытқыңыз келетін элементті бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 3. Элементті орналастырыңыз.
  • Элементті Менің мәзірім ішінде жоғары немесе төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймесін басып, J түймесін басыңыз.

  • Қосымша элементтердің орнын өзгерту үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.

 4. [ O MY MENU ] тармағына шығыңыз.

  [ O MY MENU ] параметріне оралу үшін G түймесін басыңыз.

[RECENT SETTINGS] көрсетілуде

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Choose tab ] тармағын таңдаңыз.

  [ Таңдау қойындысы ] бөлектеліп, 2 түймесін басыңыз.

 2. [ m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] опциясын таңдаңыз.
  • [ m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] тармағын [ Choose tab ] мәзірінен бөлектеп , J түймесін басыңыз .

  • Мәзірдің атауы [ МЕНІҢ МӘЗІРІМ ] күйінен [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] болып өзгереді.

m Соңғы параметрлер: Жақында пайдаланылған параметрлерге кіру

Элементтер [СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРГЕ] қалай қосылады

Мәзір элементтері пайдаланылуына қарай [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] мәзірінің жоғарғы жағына қосылады. Ең соңғы пайдаланылған жиырма параметр тізімде берілген.

Соңғы параметрлер мәзірінен элементтерді жою

[ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] мәзірінен элементті жою үшін оны бөлектеп, O ( Q ) түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементті жою үшін O ( Q ) түймесін қайтадан басыңыз.

Менің мәзірім көрсетілуде

[ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] > [ Қойындыны таңдау ] мәзірін таңдау “[ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] дисплейінің” 2-қадамында көрсетілген элементтерді көрсетеді ( [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР] көрсету ). [ O MY MENU ] тармағын бөлектеп, Менің мәзірімді көру үшін J түймесін басыңыз.