[ Қашықтан басқару құралын пайдаланып қалпына келтіру ] бейне жазу мәзіріндегі [ Уақыт коды ] > [ Уақыт коды ] үшін қолжетімді опцияларға қосылды ( Уақыт коды ). Бұл камераға жалғанған WR-R11a немесе WR‑R10 сымсыз қашықтан басқару құралымен жұптастырылған қосымша WR‑T10 сымсыз қашықтан басқару құралындағы ысырманы босату түймесін басу арқылы уақыт кодын қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

  • [ Reset using remote ] таңдау уақыт кодын қалпына келтіру диалогын көрсетеді. Уақыт кодын қалпына келтіру үшін WR‑T10 құрылғысындағы ысырманы босату түймесін басыңыз.

  • Бір WR-T10 құрылғысын бірнеше WR-R11a/WR-R10 сымсыз қашықтан басқару құралдарымен теңестіру WR-T10 ысырмасын босату түймесін бір рет басу арқылы бірнеше камераның уақыт кодтарын бір уақытта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Осылайша бірнеше камераға арналған уақыт кодтарын синхрондауға болады, бұл өңдеуді жеңілдетеді.

Уақыт кодын қалпына келтіру дисплейі

Уақыт кодын қалпына келтіру тілқатысу терезесі көрсетілген кезде камераның ысырманы босату түймесін толығымен басу уақыт кодын қалпына келтіреді. Ешқандай фотосурет түсірілмейді.