Камераны теледидарларға, жазу құрылғыларына және HDMI қосқыштары бар басқа құрылғыларға қосуға болады. Үшінші тараптың A типті HDMI кабелін пайдаланыңыз. Кабельді бөлек сатып алу керек. Кабельді қосу немесе ажырату алдында әрқашан камераны өшіріңіз.

1

Камераға қосылуға арналған HDMI қосқышы

2

Сыртқы құрылғыға қосылуға арналған HDMI қосқышы *

  • HDMI құрылғысындағы қосқышқа сәйкес келетін қосқышы бар кабельді таңдаңыз.