• Теледидарды HDMI кіріс арнасына реттегеннен кейін, теледидар экранындағы суреттерді көру үшін камераны қосып, K түймесін басыңыз.

  • Дыбысты ойнату дыбыс деңгейін теледидардағы басқару элементтері арқылы реттеуге болады. Камераны басқару элементтерін пайдалану мүмкін емес.

  • Егер камера SnapBridge қолданбасы іске қосылған смарт құрылғымен жұптастырылса, құрылғыны камера теледидарға жалғанған кезде ойнатуды қашықтан басқару үшін пайдалануға болады. Мәліметтер алу үшін SnapBridge онлайн анықтамасын қараңыз.

  • 8K кірісін қолдайтын теледидарларға қосылу үшін HDMI 2.1 стандартымен үйлесімді HDMI кіріс қосқышын пайдаланыңыз.