• CFexpress — Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі CompactFlash қауымдастығының сауда белгісі.

 • NVM Express - NVM Express Inc компаниясының сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.

 • XQD — Sony корпорациясының сауда белгісі.

 • Windows — Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгісі немесе сауда белгісі.

 • Apple®, App Store®, Apple логотиптері, iPhone®, iPad®, Mac және macOS — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

 • Android, Google Play және Google Play логотипі Google LLC компаниясының сауда белгілері болып табылады. Android роботы Google жасаған және бөліскен жұмыстан қайта шығарылған немесе өзгертілген және Creative Commons 3.0 Attribution лицензиясында сипатталған шарттарға сәйкес пайдаланылады.

 • IOS Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі Cisco Systems, Inc. компаниясының сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі және лицензия бойынша пайдаланылады.

 • HDMI, HDMI логотипі және High-Definition Multimedia Interface — HDMI Licensing, LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

 • Bluetooth® сөз белгісі мен логотипі Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Nikon мұндай белгілерді кез келген пайдалану лицензия бойынша жүзеге асырылады.

 • Wi-Fi және Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

 • intoPIX технологиясымен жұмыс істейді.

 • Осы құжатта немесе Nikon өнімімен бірге берілген басқа құжаттамада аталған барлық басқа сауда атаулары олардың сәйкес иелерінің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

 • Apple үшін жасалған танымбелгіні пайдалану керек-жарақтың белгішеде анықталған Apple өнімдеріне қосылу үшін арнайы жасалғанын және Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келетінін әзірлеуші сертификаттағанын білдіреді. Apple бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік пен реттеу стандарттарына сәйкестігіне жауапты емес. Бұл аксессуарды Apple өнімімен пайдалану сымсыз жұмысына әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз.

 • Бұл өнім OpenSSL Құралдар жинағында пайдалану үшін OpenSSL жобасы әзірлеген бағдарламалық құралды қамтиды.

FreeType лицензиясы (FreeType2)

Бұл бағдарламалық құрал бөліктерінің авторлық құқығы бар © 2012 FreeType жобасы ( https://www.freetype.org ). Барлық құқықтар сақталған.

MIT лицензиясы (HarfBuzz)

Бұл бағдарламалық құралдың бөліктерінің авторлық құқығы бар © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Барлық құқықтар сақталған.

ЕШҚАНДА ДА АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕСІ ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНУДАН ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰҚЫҚТЫҢ АҚПАРАТЫНЫҢ ҚҰРАМЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫНАН ТҰРҒАН ТІКЕЛЕЙ, ЖАНА, АРНАЙЫ, КЕЗДЕСТІК НЕМЕСЕ НЕМЕСЕ НЕМЕСЕ ЗИЯНДАР ҮШІН КЕЗ КЕЛГЕН ТАРАП АЛДЫНДА ЖАУАПКЕРШІЛІК БОЛМАЙДЫ. . АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕСІ КЕЗ КЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРДЕН, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, САТУ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ МАҚСАТҚА ЛАЙЫМДЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ КЕПІЛДІКТЕРДЕН АРНАЙЫ БАС ТАРТАЙДЫ. ОСЫ ЖАҒДАЙДА БЕРІЛГЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАМ «СОЛ ҚАЛАЙ» НЕГІЗІНДЕ ЖӘНЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, ҚОЛДАУ, ЖАҢАРТУЛАР, ЖАҚСАРТУЛАР НЕМЕСЕ өзгертулер енгізуге Міндеттемесі ЖОҚ.

Unicode® таңбалар дерекқорының лицензиясы (Unicode® таңбалар дерекқоры)

Бұл өнімге арналған бағдарламалық құрал Unicode® Character Database License ашық бастапқы бағдарламалық құралды пайдаланады. Бағдарламалық жасақтама лицензиясының шарттары келесідей:

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ РҰҚСАТ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТПЕ

Copyright © 1991–2020 Unicode, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.

Пайдалану шарттары бойынша таратылады
https://www.unicode.org/copyright.html .

Осы арқылы Юникод деректер файлдарының көшірмесін және кез келген байланысты құжаттаманы («Деректер файлдары») немесе Юникод бағдарламалық құралын және кез келген байланысты құжаттаманы («Бағдарламалық құрал») алатын кез келген тұлғаға Деректер файлдарымен жұмыс істеуге рұқсат тегін беріледі. немесе Бағдарламалық жасақтаманы шектеусіз, соның ішінде шектеусіз деректер файлдарын немесе бағдарламалық құралды пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату және/немесе көшірмелерін сату, сондай-ақ деректер файлдары немесе бағдарламалық қамтамасыз ету берілген тұлғаларға рұқсат беру құқықтарын. сондықтан, бұл да болған жағдайда

 • бұл авторлық құқық және рұқсат туралы ескерту деректер файлдарының немесе бағдарламалық құралдың барлық көшірмелерімен бірге немесе

 • бұл авторлық құқық және рұқсат туралы ескерту байланысты Құжаттамада көрсетіледі.

ДЕРЕКТЕР ФАЙЛЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАМ КЕЗ КЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРСІЗ, АЙҚЫН НЕМЕСЕ ЖАСАУ КЕПІЛДІКТЕРСІЗ, БІРАҚ САТУ КЕПІЛДЕРІНІҢ, НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕРГЕ СӘЙЛЕМДІЛІГІМЕН ШЕКТЕУЛІМІЗ «БҰЗЫНША» ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. ОСЫ ХАБАРЛАМАҒА ЕНГІЗІЛГЕН АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЕСЕПТІКТЕРІ НЕ ЕСЕП ЕТУШІЛЕР ЕШҚАНДА ҚАНДАЙДА КЕЗ КЕЛГЕН ШАҒЫМ ҮШІН, НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН АРНАЙЫ ЖАНА НЕМЕСЕ ОСЫ ЗИЯНДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК БОЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕР ФАЙЛДАРЫН НЕМЕСЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНУ НЕМЕСЕ ОРЫНДАУ НЕГІЗІНДЕ НЕМЕСЕ БАЙЛАНЫСТЫ ПАЙДА БОЛАТЫН БАСҚА ЗИЯНДЫ ӘРЕКЕТ.

Осы хабарламада қамтылған жағдайларды қоспағанда, авторлық құқық иесінің аты авторлық құқық иесінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз осы деректер файлдарын немесе бағдарламалық жасақтаманы сатуды, пайдалануды немесе басқа мәмілелерді жылжыту үшін жарнамада немесе басқа жолмен пайдаланылмауы керек.

AVC патенттік портфолио лицензиясы

Бұл өнім тұтынушының (i) AVC стандартына сәйкес бейнені («AVC бейне») кодтауы және/немесе (ii) AVC бейнесін декодтауы үшін жеке және коммерциялық емес пайдалану үшін AVC патенттік портфолио лицензиясы бойынша лицензияланған . жеке және коммерциялық емес қызметпен айналысатын тұтынушы кодтаған және/немесе AVC бейнесін беруге лицензиясы бар бейне провайдерінен алынған. Ешқандай лицензия кез келген басқа пайдалану үшін берілмейді немесе болжанбайды. Қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC қараңыз

https://www.mpegla.com

BSD лицензиясы (NVM Express драйвері)

Камераның NVM Express драйверіне енгізілген ашық бастапқы бағдарламалық құралға арналған лицензия келесідей:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Басқа ашық бастапқы бағдарламалық құрал

Қосымша ашық бастапқы лицензияларды төмендегі URL мекенжайынан табуға болады:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm