Фотосурет түсіру мәзіріндегі [ Фокусты ауыстыруды түсіру ] астына [ Фокус позициясын автоматты түрде қалпына келтіру ] опциясы қосылды.

  • [ ON ] таңдалғанда, ағымдағы реттегі барлық кадрлар түсірілгеннен кейін фокус бастапқы күйге оралады. Бұл бір фокус қашықтығындағы нысандарды қатарынан бірнеше рет суретке түсірген кезде фокустауды әр жолы үнемдейді.

  • [ ӨШІРУЛІ ] таңдалғанда, фокус реттіліктегі соңғы түсіру орнында тұрақты болып қалады. Бұл бірнеше қатардағы бір нысанды суретке түсіру кезінде ең соңғы фокус позициясынан бастауға мүмкіндік береді.