Išplėskite užrakto greičių diapazoną, galimą režimu M ; lėčiausias užrakto greitis, kai pasirenkamas [ ON ], yra 900 s (15 minučių). Pailgintas užrakto greitis gali būti naudojamas naktinio dangaus nuotraukoms ir kitoms ilgoms ekspozicijoms.

  • Pasirinkus [ ON ], valdymo skydelyje bus rodomas esamos ekspozicijos likęs laikas, kai užrakto greitis yra mažesnis nei 30 s.

  • Kai greitis mažesnis nei 1 s, fotoaparato rodomas užrakto greitis gali skirtis nuo tikrojo ekspozicijos laiko. Pavyzdžiui, tikroji ekspozicijos trukmė, kai užrakto greitis yra 15 ir 30 sekundžių, yra atitinkamai 16 ir 32 sekundės. Ekspozicijos laikas vėl atitiks pasirinktą užrakto greitį, kai greitis yra 60 sekundžių ir mažesnis.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas