Saját biztonsága érdekében

Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa el a „Saját biztonsága érdekében” fejezetben foglaltakat.

A biztonsági útmutatót tartsa a fényképezőgép összes felhasználója számára hozzáférhető helyen.

AVESZÉLY: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása jelentősen megnöveli a halálos kimenetelű vagy súlyos sérülést okozó baleset esélyét.

AFIGYELMEZTETÉS: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

AFIGYELEM: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A FIGYELMEZTETÉS

Ne használja mozgás vagy jármű működtetése közben.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat.

Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ne érintse meg a leejtés vagy más baleset következtében hozzáférhetővé vált belső alkatrészeket.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütést vagy más sérülést eredményezhet.

Ha bármely rendellenességet észlel, például a termék füstöt, hőt vagy szokatlan szagot áraszt, haladéktalanul távolítsa el az akkumulátort, vagy válassza le a terméket az áramforrásról.

A további használat tüzet, illetve égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Tartsa szárazon. Ne érjen a termékhez nedves kézzel. Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

Szabad bőrfelülete ne érintkezzen hosszabb ideig a termékkel, amikor az be van kapcsolva vagy csatlakozik az elektromos hálózathoz.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása enyhe égési sérüléshez vezethet.

Ne használja a terméket gyúlékony por vagy gáz, úgymint propán, benzin vagy aeroszolok jelenlétében.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása robbanást vagy tüzet idézhet elő.

Az objektíven vagy a fényképezőgépen keresztül ne nézzen közvetlenül a napba vagy más erős fényforrásba.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

Ne irányítsa a vakut vagy az AF‑segédfényt gépjárművezető felé.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

Tartsa a terméket gyermekektől távol.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Amennyiben a gyermek a készülék bármely alkatrészét lenyelte, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A szíjakat ne tekerje a nyaka köré.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

Ne használjon olyan akkumulátort, töltőt és hálózati tápegységet, amelyet nem kifejezetten ezzel a termékkel való használatra terveztek. A termékhez tervezett akkumulátor, töltő és hálózati tápegység használata során:

 • Ne károsítsa, alakítsa át, rántsa és hajlítsa meg a huzalokat és kábeleket, ne helyezzen rájuk súlyos tárgyakat, illetve ne tegye ki azokat hő és nyílt láng hatásának.

 • Ne használjon egyik feszültségről a másikra történő átalakításra szolgáló úti konvertert vagy adaptert, illetve egyenáram/váltóáram átalakítót.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne érjen a csatlakozódugóhoz a termék töltése közben, vagy amikor viharos időben hálózati tápegységet használ.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

Ne érjen fedetlen kézzel a termékhez rendkívül magas, illetve alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési vagy fagyási sérüléshez vezethet.

A FIGYELEM

Ne fordítsa hosszabb ideig az objektívet a nap vagy más erős fényforrás felé.

Az objektív lencséi által összegyűjtött fénysugarak tüzet okozhatnak, vagy károsíthatják a termék belső alkatrészeit. Ellenfényben lévő téma fényképezésénél a nap semmiképpen ne szerepeljen a képen. Amennyiben a nap a kép közelében helyezkedik el, akkor a fényképezőgép által összegyűjtött napsugarak tüzet okozhatnak.

A terméket kapcsolja ki olyan környezetben, ahol használata nem megengedett. Kapcsolja ki a helyadatok lekérése funkciót. Fejezze be a termék helyzetének követését. Kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat olyan környezetben, ahol a vezeték nélküli készülékek használata nem megengedett.

A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a légi járművek fedélzetén, valamint a kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben található berendezések működését.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az akkumulátort, és válassza le a hálózati tápegységet.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Ne használja a vakut, amikor az bőrfelülethez vagy tárgyakhoz ér, illetve közvetlen közelükben van.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja a terméket olyan környezetben, ahol hosszabb ideig lesz kitéve rendkívül magas hőmérsékletnek, például zárt autóban vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Ne nézzen közvetlenül az AF‑segédfénybe.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

Ne szállítsa úgy a fényképezőgépet és az objektívet, hogy az állványra vagy hasonló tartozékra van szerelve.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

A VESZÉLY (Akkumulátorok)

Ne használja az akkumulátorokat rendeltetésüktől eltérő módon.

Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja:

 • Csak a termékkel való használatra jóváhagyott akkumulátorokat használjon.

 • Ne tegye ki az akkumulátorokat nyílt láng vagy erős hő hatásának.

 • Ne szerelje szét.

 • Ne zárja rövidre az érintkezőit azáltal, hogy nyaklánchoz, hajtűhöz vagy egyéb fémtárgyhoz érinti.

 • Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az azokat tartalmazó terméket erős fizikai behatásnak.

 • Ne lépjen rá az akkumulátorokra, ne szúrja át őket szöggel és ne üssön rájuk kalapáccsal.

Csak a megadott módon töltse.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék szembe kerül, tiszta vízzel bőségesen öblítse ki, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ha nem cselekszik haladéktalanul, az szemkárosodáshoz vezethet.

Kövesse a légikísérők utasításait.

A nagy magasságban uralkodó nyomásmentes környezetben hagyott akkumulátor szivároghat, túlmelegedhet, megrepedhet és kigyulladhat.

A FIGYELMEZTETÉS (Akkumulátorok)

Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől távol.

Amennyiben a gyermek lenyel egy akkumulátort, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Tartsa az akkumulátorokat házi kedvencektől és más állatoktól távol.

Ha az állatok ráharapnak az akkumulátorokra, rágcsálják vagy más módon károsítják azokat, az az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

Az akkumulátorokat ne merítse vízbe, és ne tegye ki eső hatásának.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Ha a terméket nedvesség éri, haladéktalanul törölje szárazra törölközővel vagy hasonló tárggyal.

Ha valamely elváltozást – például elszíneződést vagy deformálódást – tapasztal az akkumulátorokon, haladéktalanul függessze fel használatukat. Amennyiben az EN-EL18c akkumulátorok nem töltődnek fel a megadott időtartam alatt, fejezze be a töltésüket.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

A használaton kívül helyezett akkumulátorok érintkezőit szigetelje ragasztószalaggal.

Ha az érintkezőkhöz fémtárgy ér, az túlmelegedést, megrepedést vagy tüzet okozhat.

Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék bőrre vagy ruhára kerül, bőséges tiszta vízzel haladéktalanul öblítse le az érintett területet.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása bőrirritációt okozhat.

A VESZÉLY (CR1616 lítium gombelemek)

Ne használja az elemeket rendeltetésüktől eltérő módon.

Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az elem szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja:

 • Ne próbálja újratölteni az elemet.

 • Az elemeket ne tegye ki nyílt láng vagy erős hő hatásának.

 • Ne szerelje szét.

 • Ne zárja rövidre az érintkezőket azáltal, hogy nyaklánchoz, hajtűhöz vagy egyéb fémtárgyhoz érinti azokat.

 • Az elemet és az elemet tartalmazó terméket ne tegye ki erős fizikai behatásnak.

Ne nyelje le az elemet.

Vegyi anyag okozta égési sérülésveszély.

Ez a termék egy vagy több lítium gombelemet tartalmaz. A lenyelt lítium gombelem csupán 2 óra leforgása alatt súlyos belső égési sérülést okozhat, ami akár halálos is lehet.

Az új és a használt elemeket tartsa gyermekektől távol.

Ha az elemfoglalat nem zárható be biztonságosan, függessze fel a termék használatát, és tartsa azt gyermekektől távol.

Ha úgy véli, hogy az elemet lenyelték, vagy az elem más úton a szervezetbe került, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Amennyiben az elemben lévő folyadék szembe kerül, tiszta vízzel bőségesen öblítse ki, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ha nem cselekszik haladéktalanul, az szemkárosodáshoz vezethet.

Kövesse a légikísérők utasításait.

A nagy magasságban uralkodó nyomásmentes környezetben hagyott elem szivároghat, túlmelegedhet, megrepedhet és kigyulladhat.

A FIGYELMEZTETÉS (CR1616 lítium gombelemek)

Tartsa az elemeket gyermekektől távol.

Amennyiben a gyermek lenyel egy elemet, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Az elemeket ne merítse vízbe, és ne tegye ki eső hatásának.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Ha a terméket nedvesség éri, haladéktalanul törölje szárazra törölközővel vagy hasonló tárggyal.

Ha valamely elváltozást – például elszíneződést vagy deformálódást – tapasztal az elemeken, haladéktalanul függessze fel használatukat.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása az elem szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

Az elemet a megfelelő tájolásban helyezze be.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása az elem szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

A használaton kívül helyezett elemek érintkezőit szigetelje ragasztószalaggal.

Ha az érintkezőkhöz fémtárgy ér, az túlmelegedést, megrepedést vagy tüzet okozhat.

Amennyiben az elemben lévő folyadék bőrre vagy ruhára kerül, bőséges tiszta vízzel haladéktalanul öblítse le az érintett területet.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása bőrirritációt okozhat.

Megjegyzések

 • A Nikon előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató semmilyen részét nem szabad reprodukálni, továbbadni, átírni, visszakereshető rendszeren tárolni vagy bármilyen nyelvre, bármilyen formában, bármilyen céllal lefordítani.

 • A Nikon fenntartja a jogot, hogy ezen használati útmutatókban bemutatott hardver és szoftver megjelenését és műszaki jellemzőit bármikor előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.

 • A Nikon nem vállal semmilyen felelősséget a termék használatából eredő károkért.

 • Habár minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a jelen használati útmutatóban szereplő adatok pontosak és teljesek legyenek, örömmel fogadjuk észrevételeit az esetleges hibákkal és kihagyásokkal kapcsolatban a legközelebbi Nikon márkaképviseleten (a címeket lásd külön).

A másolás vagy sokszorosítás tiltására vonatkozó figyelmeztetés

Felhívjuk a figyelmet, hogy az is törvénybe ütközhet, ha valakinek szkennerrel, digitális fényképezőgéppel vagy egyéb eszközzel másolt vagy sokszorosított anyag van a birtokában.

 • A törvény a következő dolgok másolását vagy sokszorosítását tiltja

  Tilos a papírpénzek, fémpénzek, értékpapírok, államkötvények másolása vagy sokszorosítása, még akkor is, ha ezekre a másolatokra vagy példányokra rányomtatták a „Minta” szót.

  Bármely külföldi országban forgalomban lévő papírpénz, fémpénz vagy értékpapír másolása vagy sokszorosítása tilos.

  A kormány előzetes engedélye nélkül tilos a kormány által kibocsátott, még fel nem használt bélyegek vagy képeslapok másolása vagy sokszorosítása.

  Tilos a kormány által kibocsátott bélyegek és a törvényben megjelölt bizonylatok másolása vagy sokszorosítása.

 • Figyelmeztetések bizonyos másolatokkal és reprodukciókkal kapcsolatban

  Államilag korlátozott a magánvállalatok által kibocsátott értékpapírok (részvények, váltók, csekkek, ajándéknyilatkozatok stb.), illetve utazási igazolványok vagy kuponok másolása vagy sokszorosítása is, kivéve, ha egy minimális számú másolat szükséges a vállalat üzleti működéséhez. Ne másolja és ne sokszorosítsa továbbá az állam által kibocsátott útleveleket, a civil csoportok vagy nyilvános ügynökségek által kibocsátott engedélyeket, a személyazonosító kártyákat és az egyéb jegyeket, például a belépőket vagy az étkezési kuponokat.

 • Szerzői jogi megjegyzések

  A szerzői jogról szóló jogszabályok értelmében a szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokról a fényképezőgéppel készített fényképek és videofelvételek nem használhatók a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Kivételt képez személyes használatuk, de kiállítások anyagáról vagy élő előadásokról készült fényképek és videofelvételek esetén még a személyes használatra is vonatkozhatnak korlátozások.

Csak a Nikon elektronikus tartozékait használja

A Nikon fényképezőgépek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek, és bonyolult elektromos áramköröket tartalmaznak. Csak a Nikon márkajelzéssel ellátott és a Nikon tanúsítványával rendelkező, kifejezetten ehhez a Nikon digitális fényképezőgéphez készült elektronikus tartozékok (többek között objektívek, akkutöltők, akkumulátorok, hálózati tápegységek és vakutartozékok) felelnek meg bizonyítottan a készülékben található elektromos áramkörök működési és biztonsági követelményeinek.

A nem Nikon elektromos kiegészítők használata károsíthatja a fényképezőgépet és Nikon garanciája érvényét veszítheti. A jobb oldalon látható hologramos Nikon emblémával nem rendelkező, külső gyártótól származó lítium-ion akkumulátorok használata befolyásolhatja a fényképezőgép normális működését, illetve az akkumulátorok túlmelegedését, kigyulladását, burkolatának sérülését vagy szivárgását okozhatja.

A Nikon márkájú tartozékokkal kapcsolatban a helyi hivatalos Nikon viszonteladóktól kaphat bővebb tájékoztatást.

Fontos fényképek készítése előtt

A fontos alkalmakon (esküvőkön vagy utazás során) készülő fényképek készítése előtt mindig érdemes próbafelvételt készíteni a fényképezőgép működésének ellenőrzéséhez. A Nikon nem vállal felelősséget a termék meghibásodásából eredő károkért, az anyagi károkat is beleértve.

Tanulás egy életen át

A Nikon „Tanulás egy életen át” filozófiájának része a felhasználók számára nyújtott folyamatos terméktámogatás és képzés, amelyről az alábbi weboldalakon talál rendszeresen frissített információt:

Látogasson el ezekre az oldalakra, ahol tippeket találhat, válaszokat kaphat a gyakran feltett kérdésekre és tájékozódhat a legújabb termékekről, valamint a digitális fényképezésről és képfeldolgozásról. További információért forduljon a lakóhelye szerinti Nikon képviselethez. A márkakereskedések címe az alábbi weboldalon található:
https://imaging.nikon.com/